Jan Zach / Návrat domů

20.09.2014 - 06.12.2014Výtvarné umění

Výstava k 100. výročí narození slánského rodáka a amerického sochaře, malíře a designéra Jana Zacha

V roce 1914 se ve Slaném narodil mezinárodně uznávaný sochař, malíř a designér Jan Zach. K 100. výročí jeho narození bude veřejnosti představena největší kolekce Zachových děl v České republice, kterou Vlastivědné muzeum obdrželo darem z amerického Oregonu, kde v roce 1986 Jan Zach završil svou životní i uměleckou dráhu. Na výstavě budou vedle Zachových děl představeny také malby, kresby a grafiky Zachových učitelů - významných postav českého umění 1. poloviny 20. století - Jana Angelo Zeyera, Františka Kysely a Otakara Nejedlého, a také velkého Zachova vzoru, vizionáře světelného a kinetického umění Zdeňka Pešánka. Díla těchto velikánů laskavě zapůjčí Národní galerie v Praze. Vystaveny budou také fotografie míst, kde Zach žil a zajímavé dokumenty spjaté s jeho životem včetně unikátního snímku mladého Jana Zacha s první dámou Spojených států amerických Eleanore Rooseveltovou. Výstavu doprovodí originální katalog, do kterého přispěl mimo jiné jeden z nejvýznamnějších současných českých historiků umění, bývalý ředitel Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a znalec moderního umění doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. Sám je žákem jiného slánského rodáka, slavného kunsthistorika V.V. Štecha, jehož 40. výročí úmrtí si letos připomínáme. Doc. Šetlík rovněž promluví na naší vernisáži. Na samotném zahájení této výstavy promluví také žák a blízký přítel Jana Zacha, výtvarník a kurátor sbírek moderního umění pan Tommy Griffin, který je nyní správcem Zachovy pozůstalosti v USA.Jan Zach / Návrat domů - www.iUmeni.cz (20.09.2014)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Zdeněk Sýkora / Výběr z grafického díla z let 1964

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder