Jan Tichý / Mříž

03.01.2017 - 18.02.2017Fotografie

Drdova Gallery Vás srdečně zve na vernisáž výstavy Jana Tichého

Drdova Gallery s potěšením představuje první samostatnou výstavu Jana Tichého v České republice. Výstava Mříž je souborem jak starších, tak nových a site-specific prací, které společně dokládají Tichého uvažování o médiích, jako je fotografie, video, projekce nebo neon, a současně jsou silnou výpovědí o stavu naší společnosti a historických událostech ve velmi explicitní i abstrahující podobě.

Charakteristickým prvkem instalací Jana Tichého je práce s videoprojektorem, který slouží jako světelná projekce a vytváří tak fyzické a psychické prostory, ve kterých zkoumá témata ukrývání se a zapomnění, viděného a neviděného. Jeho přemýšlení o prostoru a světle se zakládá na historických, sociologických, architektonických a stejně tak uměleckých konotacích vztahujících se k výstavnímu prostoru, jeho prostorové estetice a možným politicko-společenským implikacím.

Architektonická koncepce výstavy proměnila členění prostoru a je založená na vzájemném propojení a prolínání se základních prvků autorovy tvorby. Divák vnímá architekturu, světlo a zvuk v různé proměně a intenzitě v každé části galerie. Fyzická přítomnost projekce mříží dovnitř prostoru za rozdílných světelných podmínek – denního a umělého světla, světelné projekce, světla neonu a veřejného osvětlení – působí odlišně v závislosti na denní době. Prvek zvuku, respektive lidské hlasy, které promlouvají z videí, dotváří celkový obraz děje, který diváka obklopuje a promlouvá k němu svou naléhavou výpovědí.03.01.2017 - 18.02.2017Jan Tichý / Mříž
22.01.2016 - 22.02.2016Jan Pfeiffer
30.10.2015 - 19.12.2015Monika Žáková: Dvojí řešení
28.05.2015 - 25.07.2015Pavla Sceranková / Veritas
08.01.2015 - 31.01.2015Václav Kopecký / Zkamenělina Petrification
23.10.2014 - 13.12.2014Vojtěch Fröhlich & Sebastian Stumpf
27.08.2014 - 01.10.2014LEGACY curated by Claire Breukel
07.06.2014 - 19.07.2014Hynek Alt - Rozklad systémů
25.01.2014 - 08.03.2014Daniel Vlček

Jan Tichý / Mříž - www.iUmeni.cz (03.01.2017)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Miroslava Ptáčková – Reflection