Jan Ságl. Deset stran jedné mince

07.11.2014 - 18.01.2015Fotografie

Společným tématem výstavního cyklu „Deset stran jedné mince“ je téma svobody, které je i v době 25. výročí Sametové revoluce nosné a stále živé.

Prostřednictvím deseti vystavených fotografických cyklů může divák zkoumat různé aspekty hledání svobody uvnitř i vně jedince, pocit ohrožení člověka v případě její ztráty a doteky svobodného světa.
Objevují se zde témata občanské svobody, osobní či vnitřní svobody, svobody tvůrčí, ale také technické, která je pro fotografickou tvorbu spoluurčující.
Ku příležitosti výstavy vydává Leica Gallery Prague katalog.22.06.2018 - 26.08.2018Alex Webb

Jan Ságl. Deset stran jedné mince - www.iUmeni.cz (07.11.2014)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Material Times 3

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder