Jan Rothmayer – Fotografie

Fotografie 27.10.2016 - 26.2.2017 • Na Poříčí 52/1554, Praha, Česká republika

Výstava Jan Rothmayer – Fotografie 27. října 2016 slavnostně zahájila provoz nově otevřeného výstavního prostoru Studijního a dokumentačního centra Norbertov.

Jedním z hlavních důvodů zřízení centra bylo uložení a prezentace rozsáhlé pozůstalosti rodiny Rothmayerových, která byla roku 2007 prodána společně s rodinnou vilou nacházející se v ulici U Páté baterie v Praze 6 – Břevnově Janem Rothmayerem a jeho manželkou Miloslavou hlavnímu městu Praze. Podmínkou prodeje byl závazek kupujícího zpřístupnit vilu veřejnosti jako připomínku Janových rodičů – architekta Otto Rothmayera a textilní výtvarnice Boženy Rothmayerové rozené Hornekové. Tento závazek se podařilo současnému správci, Muzeu hlavního města Prahy, naplnit dne 30. září 2015.

Výstava se zaměřuje na zmapování části fotografické pozůstalosti Rothmayerových, konkrétně snímků pořízených Janem Rothmayerem mezi lety 1956–1960. Vybrané fotografie přibližují osobnost příležitostného fotografa, který se vlivem Josefa Sudka nechal očarovat krásami přírody i obyčejných věcí. Vznik fotografií byl důsledkem jejich společných výletů do okolí Prahy a do oblasti středních a severních Čech, při kterých byl Jan Rothmayer Sudkovi nejen žákem, ale také pomocníkem při fyzicky náročném přesunu fotoaparátů a dalšího fotografického příslušenství. Pozornost je věnována kromě záběrů přírody také komponovaným obrazům ze zahrady rodinné vily a dokumentační tvorbě pojící se s činností Otto a Boženy Rothmayerových. Kromě Janova zaujetí fotografií se jeho profesní i volnočasové zájmy soustředily na rozdíl od umělecky založených rodičů na elektrotechnický obor. Z tohoto důvodu v jeho fotografických pracích nelze sledovat pouze umělecké ambice. Jeho technické zaměření se projevilo i tím, že soubory nasnímaných negativů sám někdy nazýval zkouškami. Navzdory tomuto aspektu Rothmayerovy tvorby je nutné zdůraznit také dokumentační hodnotu snímků, která se projevila jako významný pramen při obnově Rothmayerovy vily.

K výstavě byla vydána stejnojmenná doprovodná publikace autorů Jana Mlčocha, Markéty Othové, Martina Poláka a Marie Szadkowské, která formou krátkých textů rozvádí téma výstavy a obsahuje další dosud nezveřejněné fotografie Jana Rothmayera.

Jan Rothmayer – Fotografie


Další události

Výtvarné umění

Jaroslav Róna – Průzkumník

30.4.2024 - 16.6.2024
Praha · Trafo Gallery

Výstava Průzkumník reprezentuje převážně aktuální dílo malíře a sochaře Jaroslava Róny, které rozvíjí základní tvarosloví, motivy a tvůrčí koncepty je …

Detail
Nová média

Klaudia Kiercz –Długołęcka

24.4.2024 - 16.6.2024
Valašské Meziříčí · Galerie Sýpka

Kiercz Długołęcka je polská multimediální umělkyně výrazně spojená s Akademií výtvarných umění ve Varšavě. 

Detail
Fotografie

FOTOGRAFOVÉ VÁLKY

4.4.2024 - 16.6.2024
Mělník · Galerie Ve Věži

Uspořádáno u příležitosti 110. výročí vyhlášení 1. světové války.

Detail
Výtvarné umění

TOYEN / Knihy bez hranic

27.3.2024 - 16.6.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Toyen (Marie Čermínová, 1902–1980), jedna z nejvýznamnějších evropských autorek minulého století se celý svůj život vedle malířské tvorby věnovala kni …

Detail
Výtvarné umění

KATARÍNA GREGOREC – Obsessed with Colors

17.5.2024 - 19.6.2024
Praha · Dudes & Barbies Gallery

Vítáme vás na výstavě "Obsessed with colors" (Posedlá barvami), která přináší pohled do fascinujícího světa textilní tvorby paní Kataríny, p …

Detail