Jan Mahr – Barevná řešení

15.12.2015 - 15.01.2016Výtvarné umění

Aktuální výstava fotografa Jana Mahra v Galerii D9 představuje sérii frontálních záběrů zdi v Domě umění města Českých Budějovic.

Záznamy odlišných barevných zpracování plochy zdi coby reliktů realizovaných výstav lze chápat jako disciplinovaně strohou reflexi výstavního programu zásadního českobudějovického výstavního prostoru stejně jako záminku pro bezkontextuální minimalistické fotografie. Odmítnutí banálního způsobu, jakým lze za použití bitmapového softwaru obarvit zeď na pořízené fotografii, je nejdůležitějším východiskem Mahrovy série a jedním z důvodů, proč autor prezentuje tyto práce v monumentálním formátu. Fotografie jako záznam reality nám tedy představují fragmenty konkrétních uměleckých děl ve své anonymitě a jakémsi mezičasí, kdy barevná zeď je autonomním objektem bez kontextu. Lze se jen dohadovat, jak bude barevná plocha začleněna do finální instalace a jakého významu se jí ve znakové struktuře díla dostane. Jakkoli můžeme uvažovat o barevných zdech ve výstavním prostoru jako o neutrálních významově neukotvených prvcích, postavíme-li je do řady s vědomím, že se jedná o vizuálně téměř identické formy, které jsou součástí rozdílných řešení uměleckých instalací, vzniká samovolně znakovost, platforma pro otázky a dost možná prostor pro ironii. V Domě umění města Českých Budějovic se totiž maluje po zdech v nepřehlédnutelně vysoké míře. A nejen maluje. Co všechno zdi Domu umění musely zažít a pak znovu vstát z popela ve své čistoskvoucí bělosti....15.12.2015 - 15.01.2016Jan Mahr – Barevná řešení

Jan Mahr – Barevná řešení - www.iUmeni.cz (15.12.2015)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Sakrálne umenie