Jan Lesák. Konceptuální fotografie

14.09.2016 - 30.10.2016Fotografie

an Lesák (*1985) se ve svém teoretickém výzkumu i umělecké praxi zabývá možnostmi, jak lze pracovat s již existujícími díly, artefakty, formálními strukturami nebo idejemi.

Vytrvale pracuje ve více rovinách s médiem fotografie. Zajímá se o hraniční formální možnosti média fotografie - objektovost, nezobrazivost a přesahy k abstrakci. Médium fotografie je pro Lesáka přitažlivé také z hlediska jeho funkce dokumentování a zaznamenávání uměleckých děl a možností následné interpretace. Pro prostor galerie G99 připraví výstavu nejnovějších prací, které budou navazovat na jeho předešlou uměleckou praxi. V prostorové fotografické instalaci naplno rozvine důraz na formální čistotu a minimalistickou reduktivní estetiku s ohledem na materialitu média fotografie a jeho radikální technologickou proměnu, která se odehrála v posledních letech.27.09.2017 - 29.10.2017Natalia Dominguez Rangel IZOTROPIE
27.09.2017 - 29.10.2017Městské zásahy 
15.11.2017 - 29.12.2017Benjamin Bronni BRNO ARTISTS IN RESIDENCE
15.11.2017 - 14.01.2018It Is As You Think It Is 
09.01.2018 - 18.02.2018Marie Štindlová BRNO ARTISTS IN RESIDENCE

Jan Lesák. Konceptuální fotografie - www.iUmeni.cz (14.09.2016)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Umění 2/2017

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder