Jan Kubíček - Cesta do budoucnosti

11.06.2016 - 03.09.2016Výtvarné umění

Výstava a premiéra dokumentu Jan Kubíček

Pro Jana Kubíčka byly důležité procesy, kterými své představy do všech důsledků rozvíjel. Proměňoval vztahy mezi tvary a barevnými tóny. Dospíval k jasnému řádu, který se řídil přesně danými zákonitostmi a pravidly. Propojoval a vzájemně obohacoval různé postupy, dokázal přesvědčivě vysvětlit, jak se jeho myšlenky rozvíjely. Přitom měl jeho projev, vycházející z kombinování jednoduchých geometrických prvků, nevyčerpatelné množství možností. I když pracoval s přísnými systémy, plně si uvědomoval význam náhody. Zvolené prvky řadil různými způsoby, každé z řešení mělo svůj vlastní rytmus. Tato výstava naznačuje vývoj Kubíčkova zralého období, kdy se jeho styl už plně vyhranil. Je založena na sériích obrazů, kreseb a objektů, v nichž se vždy rozvíjel určitý princip. Ukazuje, že i při takto exaktním přístupu lze dosáhnout takřka nevyčerpatelného počtu řešení. Část instalace připomíná jeho monografickou výstavu, která se na přelomu let 1969 a 1970 uskutečnila ve Špálově galerii v Praze.12.06.2022 - 27.08.2022Stanislav Kolíbal Stavby
16.06.2019 - 31.08.2019Zorka Ságlová | Obrazy, tapisérie, fotografie
11.06.2016 - 03.09.2016Jan Kubíček - Cesta do budoucnosti
05.05.2014 - 25.05.2014Tomáš Císařovský - Tichá dohoda

Jan Kubíček - Cesta do budoucnosti - www.iUmeni.cz (11.06.2016)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Bohuslav Reynek kalendář 2023

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder