Jan Harant, BAUMAX x BOHNICE x AVU

05.04.2017 - 06.05.2017Výtvarné umění

Dubnová výstava je zasvěcena Janu Harantovi, který je absolventem AVU v Praze v oboru malba a Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou se zaměřením na rytectví a tvarování raznic.

Autor rozvíjí sled záměrně banálních scén a příběhů, v nichž propojuje věcnost i jistou nenucenost výtvarné (a literární) formy, skutečnost i snění, a to místy se sebeironizujícím úsměvem či jemně melancholickým nádechem. Dokáže pracovat s rozehraným i redukovaným koloritem a zdařile střídá různé formy pochopení děje: někdy ztvárňuje scénu z pozice „lhostejného diváka“, jindy je emocionálně zaujatý, což dodává obrazům na bohatosti a vnitřním napětí. Jan Harant tímto ve své tvorbě obzvlášť poukazuje na negativa charakteristická pro dnešní konzumní společnost. Konkrétní prostředí se stalo součástí jeho existenciální zkušenosti a určilo i způsob jeho práce.
Hlavními díly výstavy jsou tři velkoformátová plátna, z nichž každé symbolizuje jiné prostředí. V první malbě se Jan Harant vrací do firmy Baumax, ve které pracoval v letech 2007-2008. Druhý obraz zachycuje osamocenou figuru v bohnickém parku a v posledním díle je zobrazen pohled na ateliér 32, jenž se zrcadlí v oknech na Akademii výtvarných umění v Praze. Soubor maleb vyúsťuje v příběhovou linii, která čerpá z autorových osobních zážitků a podnětů, které se staly v jeho nedávné minulosti. Kurátorka: Karolina Klíčová28.05.2018 - 29.06.2018Laura Kovanská - STORIES

Jan Harant, BAUMAX x BOHNICE x AVU - www.iUmeni.cz (05.04.2017)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Jiří Kolář - Klamavé příběhy

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder