JAN DOTŘEL Other Worlds

12.03.2020 - 19.06.2020Fotografie

Jan Dotřel je fotograf a kurátor, který obě tyto disciplíny propojuje svým dlouhodobým zájmem o vědu, zejména pak o astronomii.

Jeho fotografické zaměření je definováno jako nefigurativní, konceptuální fotografie, soustředěná primárně na reprezentaci krajiny. Ve svém cyklu Other Worlds však není jeho cílem zachycovat přírodu jako takovou, ale využívat její tvarosloví pro metaforická sdělení a připodobňovat ji k nám nedostupným krajinám - těm, které se nenachází na povrchu Země. Pozorování krajiny je v jeho práci založeno na vypůjčeném způsobu, jakým se astronomie dívá na objekty svého zkoumání, tedy skrze objektiv vesmírné sondy. Snímky z průletových, orbitálních družic či roverů jsou exaktní, obsahují číselná data nebo kódy a jsou určené k co možná nejpodrobnější analýze. Přestože jsou často formálně nedokonalé a jejich estetická hodnota není cílem, mají svou specifickou vizualitu, která otevírá zcela nový způsob vidění. Jan Dotřel se ztotožňuje s okem sondy, pozoruje s ním krajinu, prozkoumává její specifické typy a fragmenty a hledá v ní podobnosti s krajinami mimozemskými, které zkoumá primárně z hlediska astrobiologie a astrogeologie. Pro tuto podobnost se jeví jako nejúčinnější krajina pustá, poškozená a bez zjevných známek života. Předmětem pozorování jsou tedy například pouště a oblasti zasažené industriální těžbou. Morfologie těchto ”wastelands” je založena na zkoumání, analýze a experimentu s cizostí krajiny. Bývalá řečiště, projevy vulkanismu, obnažená tektonika a duny navátého písku jsou společnými znaky mimozemských těles s naší Zemí. Autor se vydává například do kaolinových dolů, kde využívá pestrost barev i textur, povrchovou proměnlivost a hojnost erozních útvarů nebo prozkoumává odkaliště velkých elektráren - obrovské plochy tekutého popílku smíšené s bahnitými sedimenty různých složení.12.03.2020 - 19.06.2020JAN DOTŘEL Other Worlds
12.03.2020 - 26.04.2020JAN DOTŘEL Other Worlds
24.01.2020 - 08.03.2020DARIJA JELINCIC Escapes
20.10.2017 - 19.11.2017Fotograf festival
09.03.2017 - 30.04.2017Peter Puklus – Handbook to The Stars
25.01.2017 - 05.03.2017Patrik Borecký / Tomáš Brabec – Buzkashi
25.11.2016 - 12.01.2017David M.C. Miller: Labyrint věcí
12.10.2016 - 20.11.2016Ferdinand Bučina / Vzpomínka na Javorník
07.09.2016 - 09.10.2016Pavel Baňka – Reflexe
16.12.2015 - 22.01.2016Junsheng Zhou / Světlo Světlin
04.09.2015 - 03.10.2015Tomáš Hrůza – Way out
28.11.2014 - 10.01.2015Kateřina Zahradníčková - Ostrov
25.06.2014 - 30.08.2014Kouzla zátiší
09.04.2014 - 11.05.2014Libuše Jarcovjáková. Ziellos
20.11.2013 - 05.01.2014Andreas Wegner

JAN DOTŘEL Other Worlds - www.iUmeni.cz (12.03.2020)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Edice Plamen

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder