JAN DOTŘEL Other Worlds

Fotografie 12.3.2020 - 19.6.2020 • Újezd 30, Praha, Česká republika

Jan Dotřel je fotograf a kurátor, který obě tyto disciplíny propojuje svým dlouhodobým zájmem o vědu, zejména pak o astronomii.

Jeho fotografické zaměření je definováno jako nefigurativní, konceptuální fotografie, soustředěná primárně na reprezentaci krajiny. Ve svém cyklu Other Worlds však není jeho cílem zachycovat přírodu jako takovou, ale využívat její tvarosloví pro metaforická sdělení a připodobňovat ji k nám nedostupným krajinám - těm, které se nenachází na povrchu Země. Pozorování krajiny je v jeho práci založeno na vypůjčeném způsobu, jakým se astronomie dívá na objekty svého zkoumání, tedy skrze objektiv vesmírné sondy. Snímky z průletových, orbitálních družic či roverů jsou exaktní, obsahují číselná data nebo kódy a jsou určené k co možná nejpodrobnější analýze. Přestože jsou často formálně nedokonalé a jejich estetická hodnota není cílem, mají svou specifickou vizualitu, která otevírá zcela nový způsob vidění. Jan Dotřel se ztotožňuje s okem sondy, pozoruje s ním krajinu, prozkoumává její specifické typy a fragmenty a hledá v ní podobnosti s krajinami mimozemskými, které zkoumá primárně z hlediska astrobiologie a astrogeologie. Pro tuto podobnost se jeví jako nejúčinnější krajina pustá, poškozená a bez zjevných známek života. Předmětem pozorování jsou tedy například pouště a oblasti zasažené industriální těžbou. Morfologie těchto ”wastelands” je založena na zkoumání, analýze a experimentu s cizostí krajiny. Bývalá řečiště, projevy vulkanismu, obnažená tektonika a duny navátého písku jsou společnými znaky mimozemských těles s naší Zemí. Autor se vydává například do kaolinových dolů, kde využívá pestrost barev i textur, povrchovou proměnlivost a hojnost erozních útvarů nebo prozkoumává odkaliště velkých elektráren - obrovské plochy tekutého popílku smíšené s bahnitými sedimenty různých složení.

Další události

Sochy

Eva Bystrianská, Monika Váňová Horčicová …

10.10.2023 - 5.12.2023
Tišnov · Galerie Josefa Jambora

Výstava zkoumá možné pohledy na prázdnotu, pomíjivost a konečnost jevů, věcí a bytostí, a věnuje se začátkům obsaženým v koncích.

Detail
Výtvarné umění

Igor Kitzberger - Zlatý věk

28.10.2023 - 6.12.2023
Chrudim · Galerie ART - Chrudim

Výstava soch Igora Kitzbergera v galerii Art Chrudim

Detail
Výtvarné umění

Wona Wena. To be continued ...

28.10.2023 - 6.12.2023
Chrudim · Galerie ART - Chrudim

Výstava mladé autorky Wona Wena v galeii Art Chrudim

Detail
Výtvarné umění

Martin Eder – The Fountain of Youth

3.11.2023 - 8.12.2023
Praha · DSC Gallery

Martin Eder se řadí mezi nejvýraznější německé umělce své generace. Pro prostory pražské DSC Gallery připravil samostatnou výstavu s názvem The Founta …

Detail
Výtvarné umění

Autopsie / Luboš Plný

25.10.2023 - 8.12.2023
Brno · Galerie Pitevna

Výstava Luboše Plného v Galerii Pitevna v Brně. Křest knihy Rozhovory s Lubošem Plným

Detail