Jan Bružeňák Citlivý atraktor, něžnosti

25.11.2019 - 23.02.2020Výtvarné umění

Současná výstava v Otevřené zahradě představuje výběr z rozsáhlého konvolutu kreseb tužkou z posledního období - Jan Bružeňák

Jan Bružeňák se narodil v roce 1947, po několika technických profesích absolvoval studia na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde pak působil jako odborný asistent, později docent. Věnoval se úspěšně i pantomimě, ale jeho umělecké aktivity jsou celoživotně spojeny především s výtvarnou činností – s kresbou, malbou, ilustrací, volnou grafikou a keramikou. Motivy a vlastní motivace Bružeňákových kreseb jsou různorodé – prolínají se v nich osobní zážitky a zkušenosti, skutečné i fiktivní příběhy, literární podněty, představy a sny. Tyto inspirace autor převádí do světa fantazie, kresbou reaguje na možnou pointu vyprávění, náznakem se dotýká jejího děje, aniž by jej popisoval. Citlivě a s velkou invencí kresbou vyjadřuje svoje vnímání současných i nadčasových jevů které jej oslovují, o nichž přemýšlí v širších souvislostech.25.11.2019 - 23.02.2020Jan Bružeňák Citlivý atraktor, něžnosti
19.09.2017 - 16.11.2017Michaela Dvořáková – ZOO

Jan Bružeňák Citlivý atraktor, něžnosti - www.iUmeni.cz (25.11.2019)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Památník bible Kralické