Jakub Tajovský / Pseudomalba

22.02.2016 - 02.04.2016Výtvarné umění

Obrazy pro tuto výstavu jsou vlastně malířsky interpretovanými kulisami, které se snaží rozvíjet svůj vlastní příběh, bez herců.

akub Tajovský (*1991) studuje na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického
v Brně, ateliér Malba III u doc. MgA. Petra Kvíčaly. Jakub pochází z Havlíčkova Brodu
a v současné době žije a tvoří v Brně.
Ve své tvorbě se zabývá vývojem Asociativního pseudorealismu, ten je základním rastrem, skrze který se snaží interpretovat současnost a rozvíjet/kritizovat problémy společné 
x individuální estetiky. Pro Divadlo pod Palmovkou  vytvořil specifickou instalaci inspirovanou narativním divadelním žánrem.28.05.2018 - 29.06.2018Laura Kovanská - STORIES

Jakub Tajovský / Pseudomalba - www.iUmeni.cz (22.02.2016)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Jiří Kolář - Klamavé příběhy

Nejlepší odměna za vysvědčení je stále kniha