JACQUES CALLOT / Zrcadlo světa

Výtvarné umění 22.1.2020 - 22.3.2020 • Jurečkova 9, Ostrava, Česká republika

V období vrcholného baroka se rozvinul mimořádný talent lotrinského umělce mědirytce Jacquese Callota (1592–1635).

Callot ve svém nedlouhém životě zažil nejen velkolepost Říma a úspěchy u florentského dvora Medicejských, ale i utrpení svých lotrinských spoluobčanů, jejichž zemí procházely vojska či tlupy znepřátelených stran ničící majetek a bezohledně vraždící stejně jako vojska cizí. Toto všechno stejně jako pobyty v Paříži, Flandrech a doma v Lotrinsku, které tehdy prožívalo bouřlivé období jeho kolísavé příslušnosti k Francii, Callotovi přinášelo nebývalé spektrum námětů. Od oslavných listů, lidského hemžení v městské a vesnické kulise, často důvěrně zasazené do volné i kultivované přírody, od burcujících protiválečných listů až po prostou lidskou pokoru katolíka. Středem Callotova zájmu byla lidská figura. Dovedl ji v jemných čarách do skutečného pohybu bez zbytečného detailu či nepodstatných podrobností. Postihl všechny momenty tehdejšího života. Callot se vyznačoval výjimečným technickým zpracováním. Leptal desky, pracoval s rydlem, a to i pod mikroskopem či silnou lupou.

JACQUES CALLOT / Zrcadlo světa


Další události

Výtvarné umění

Paľo Macho - Obrazy rozptylů a transpare …

19.6.2024 - 20.7.2024
Praha · Nová Síň

Není mým úmyslem odprezentovat každý skleněný obraz samostatně, stejně jako není mým cílem odvyprávět každý příběh.

Detail
Fotografie

Václav Šilha – Antarktida

22.6.2024 - 22.7.2024
Český Rudolec · Matějovec38

Nová galerie, věnovaná výhradně fotografii, otevírá v Matějovci u Slavonic výstavou Václava Šilhy Antarktida.

Detail
Užitné umění

FRANTIŠEK JUNGVIRT - SKLO - BAREVNÉ LINI …

31.5.2024 - 24.7.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Výstava výtvarníka, designéra a malíře skla v galerii Nemannka

Detail
Výtvarné umění

BOUDNÍK | 100

26.4.2024 - 26.7.2024
Praha · Artinbox Galerie

17. března by se dožil sta let významný český umělec Vladimír Boudník, grafik, malíř, spisovatel, jedna z nejvýraznějších osobností umělecké scény 50. …

Detail
Výtvarné umění

Jiří Anderle – Už jsem byl vším, i klaun …

13.6.2024 - 27.7.2024
Praha · Galerie MODERNA

Výstava obrazů a grafik Jiřího Anderleho v galerii Moderna

Detail