Ivo Sumec a Václav Rodek – Dvojitá porce

18.01.2018 - 04.03.2018Výtvarné umění

Ivo Sumec a Václav Rodek jsou odbornými asistenty v ateliéru Daniela Balabána na fakultě umění v Ostravě, kde společně vyučují.

V prvním výstavním bloku roku 2018 se tito dva autoři představí v rámci společné výstavy s názvem „Dvojitá porce“. Obrazy Iva Sumce představují jakési ohlédnutí za běžnými předměty, kterými se člověk obklopuje. Tyto předměty však nejsou zachyceny ve formě nějakého zátiší, nejsou zobrazovány ve své skutečné tradiční podobě, ale jsou spíše piktogramickým náznakem vedoucím k jejich podstatě v nejrůznějších souvislostech. Autor si pohrává s měřítkem, využívá různé fragmenty, siluety a malba se tak proměňuje v osvobozující hravou metaforu spojující zážitky a myšlenky z vlastní existence. Tyto skutečnosti se odrážejí i ve výběru materiálů a technologií, se kterými Ivo Sumec pracuje. Počínaje průmyslovými barvami přes piliny, gumoasfalt, barevné pigmenty až k tisku z netradičních matric jakými může být např. kolečko od sekačky. Tvorba Václava Rodka se vyznačuje především velkoformátovými obrazy využívajícími symbolickou i expresivní řeč barev a kresby. Často jsou v malbě využity šablony ve své pozitivní i negativní formě, což vytváří efekt prostupování jednotlivých objemů a dosahuje tak nových výrazových možností obrazové plochy. Témata obrazů ve většině případů obsahují jakýsi mytologický příběh, někdy inspirovaný historií, který je různě myšlenkově deformován, v některých případech jde však o přímé vyjádření konkrétního motivu v jeho základní podobě. Autor v obrazech mísí tyto myšlenkové koláže spojující se do tajemných téměř až nadpozemských příběhů. Jejich rozplétání a vyhodnocování odkrývá nejrůznější filozofické a morální otázky nejen jedince, ale i celé společnosti.Ivo Sumec a Václav Rodek – Dvojitá porce - www.iUmeni.cz (18.01.2018)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Kurátor: Průvodce uměním v Praze

Jinamodernita.cz