Imrich Veber: dialog offline

11.06.2019 - 28.06.2019Výtvarné umění

Dialog offline je výstavní projekt fotografa a vizuálního umělce Imricha Vebera. 

Veber v něm pojímá výstavu jako samostatné médium, které mu umožňuje vést nebo iniciovat společensko-politický dialog. Samotný umělecký akt probíhá mimo galerii a vstupuje do veřejného prostoru, který se Veberovi v poslední době stává hlavní vyjadřovací platformou (výstava Řekni mi zrcadlo, kdo je v zemi zdejší nejkrásnější, Billboart Gallery, Ústí nad Labem; aktivizace mezinárodního umělecko-politického činu Vote together, Česká republika; umělecký čin Lépe bude, socha Koule na Horním náměstí, Opava). Veber v Dialogu offline věnuje „návštěvníkům výstavy“, nebo v jeho případě spíše „účastníkům uměleckého aktu,“ vymezený prostor a čas k navázání dialogu s pozvanými hosty, které sám vybírá a v podstatě se tak stává kurátorem veřejné diskuze. Tu situuje na hlavní náměstí mezi opavskou radnici a městské divadlo, tedy na místo, které je přirozeným centrem dění veřejných a politických událostí a stalo se také místem Veberova umělecko-politického činu Lépe bude, který získal okamžitý ohlas širokého publika, online diskutérů, policie i médií (viz http://bit.ly/lepe-bude).Imrich Veber: dialog offline - www.iUmeni.cz (11.06.2019)

Zpět na výpis
Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací) - hledáme ředitelku nebo ředitele Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Knižní novinka

Pravěk očima vědců a umělců

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder