Grafomani, vypravěči, autoři a producenti

07.03.2015 - 28.03.2015Výtvarné umění

Prostor etc. galerie se na jeden měsíc stane jevištěm organického dění, v němž se budou v určený čas střídat, míjet i protínat čili koexistovat generačně i umělecky reversibilní autoři a autorky.

Jejich základní výrazovou spojnicí je potřeba vyprávět, touha hovořit textem, momentální nezbytnost psaného projevu, ale i zhola instrumentální zužitkování jazyka v divadelní nebo hudební podobě. Hmotným důkazem takového výčtu nejrůznějších aspektů psaní jsou knihy, publikace a svébytné předmětné nosiče, které jako jediné artefakty budou vystaveny ve výlohách galerie po celou dobu konání sympozia. Literární činnost oslovených umělců svými možnostmi, formální mechanikou i obsahovým určením dalece přesahuje limity tohoto textu. Tudíž případné komplexní zhodnocení spočívá v dobrodružství jednotlivých výstupů a časově orámovaných inscenací. V těch se nám snad naskytne možnost uvidět každého umělce v jiné struktuře, v jiném literárním poli.10.03.2018 - 15.04.2018Politika pravdy II: Observace
21.11.2017 - 17.12.2017Politika pravdy – I. část
18.10.2017 - 12.11.2017Imrich Veber: Something Is Missing
10.10.2016 - 06.11.2016Dror Daum / Bát se žít
08.09.2016 - 25.09.2016Barbora Šimonová a Michaela Mildorfová - Skvělá budoucnost II.
10.12.2015 - 10.01.2016Petr Šprincl - Morava, krásná zem
16.04.2015 - 16.05.2015Close Up
07.03.2015 - 28.03.2015Grafomani, vypravěči, autoři a producenti
29.04.2014 - 02.06.2014Bílá tma

Grafomani, vypravěči, autoři a producenti - www.iUmeni.cz (07.03.2015)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

SÓLO: Jakub Roztočil