Grafika starých mistrů ze zámku Buchlovice. Nizozemské umění 16. a 17. století

Výtvarné umění 4.3.2020 - 31.5.2020 • Vavrečkova 7040, Zlín, Česká republika

Výstava představuje výběr z nejcennějších grafických děl, která jsou součástí mobiliárního fondu státního zámku Buchlovice. 

Jeho grafická sbírka patřila již koncem 19. století k nejpočetnějším a umělecky nejhodnotnějším kolekcím tohoto typu ve střední Evropě. Výjimečné postavení buchlovické sbírky dotvrzuje i skutečnost, že se do současnosti dochovala ve vzácné intaktnosti a nenarušenosti. Její podobu spoluutváří téměř šest a půl tisíce grafik významných osobností mnoha epoch umění 15. až počátku 20. století. Zatímco české umění sleduje sbírka pouze okrajově, její těžiště spočívá v grafice tvůrců cizích evropských zemí. Fond disponuje reprezentativním zastoupením děl německé provenience a rovněž italských prací, další kvalitní soubory představují díla z Nizozemí, Francie nebo Rakouska, v menším rozsahu je zachycen také materiál anglický. V rámci těchto celků zvláště vyniká tvorba holandských a flámských umělců 16. a 17. století, se kterou stávající výstava seznamuje. Výběr zahrnuje díla sedmi autorů působících na poli grafického umění v období renesance a baroka, a sice Lucase van Leyden (1494-1533), Pietera Bruegela staršího (1525/30-1569), Hendricka Goltzia (1558-1617), Jana van de Velde (1593-1641), Rembrandta van Rijn (1606-1669), Nicolaese Berchema (1620-1683) a Jacoba van Ruisdael (1628-1682).

Grafika starých mistrů ze zámku Buchlovice. Nizozemské umění 16. a 17. století


Další události

Výtvarné umění

Roman Brichcín – Večer v ateliéru

27.3.2024 - 18.4.2024
Praha · Galerie Art Praha

rádi bychom Vás za Galerii ART Praha informovali o chystané výstavě malíře Romana Brichcína s názvem Večer v ateliéru. Kurátorkou výstavy je Silvia L. …

Detail
Výtvarné umění

 Milan Knížák: Broken Mind

7.3.2024 - 18.4.2024
Opava · Galerie Cella

Výstava v Galerii Cella se zaměří na Knížákovu tvorbu spojenou se zvukem

Detail
Fotografie

Laboratoř Jaroslava Kučery

20.2.2024 - 18.4.2024
Zlín · Galerie G18 ve Zlíně

Výstava Laboratoř Jaroslava Kučery ukáže práci kameramana jako tvůrčí a uměleckou.

Detail
Užitné umění

Jubilejní 50.Veletrh starožitností Antiq …

18.4.2024 - 21.4.2024
Praha · Asociace starožitníků

Tématem jarního jubilejního již 50. veletrhu bude Skrytá hodnota starožitností - UDRŽITELNOST a slavnostní atmosféru doplní bohatý doprovodný program.

Detail
Výtvarné umění

Břetislav Malý - Soft Steel

20.3.2024 - 21.4.2024
Praha · Galerie U Betlémské kaple

Výstava Břetislava Malého v Galerie u Betlémské kaple

Detail