Fabini

Vážení návštěvníci portálu iUmeni.cz,
vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s šířením nemoci Covid-19 a nařízeními vlády se všechny galerie i ostatní instituce uzavřely, mnohé akce se přesouvají a jejich program bude pravděpodobně pozměněn. Je tedy možné, že již uveřejněný program není a nebude aktuální, proto si jej prosím vždy raději ověřte u dané instituce. Všechny změny se postupně pokusíme podchytit a zaktualizovat dle skutečného stavu. Naopak budeme více upozorňovat na akce, které se konají on-line, diskuse, články či reportáže.

Děkujeme za pochopení

18.08.2014 - 28.08.2014Výtvarné umění

Jozef Fabini 1908/1984- výstava pri príležitosti 30. výročia úmrtia umelca

Jozef Fabini sa narodil 10. októbra 1908 v Olcnave na Spiši. Prvé výtvarné základy získal počas gymnaziálneho štúdia od nestora slovenských maliarov Jozefa Hanulu. V štúdiu pokračoval na súkromných školách Eugena Króna a Elemíra Halász - Hradila v Košiciach v rokoch 1926 – 1928. V roku 1928 zložil prijímaciu skúšku na Akadémiu výtvarných umení v Prahe. Pod tlakom rodinných okolností však najprv absolvoval štúdia na právnickej fakulte a zároveň štúdia dejín umenia a archeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vlastnému štúdiu maliarstva sa venoval v rokoch 1941 – 1945 na výtvarnom odbore Vysokej školy technickej v Bratislave u profesorov Gustáva Mallého a Maxa Schurmanna. Bol členom tvorivej skupiny Život. Získal tituly Zaslúžilého a národného umelca. Zomrel 2.decembra l984.31.07.2014 - 29.09.2014NEON/OFF
19.07.2014 - 14.09.2014Maliarstvo 19. storočia na východnom Slovensku
18.08.2014 - 28.08.2014Fabini

Fabini - www.iUmeni.cz (18.08.2014)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

J/P/K Jasanský Polák Karny

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder