Fabini

Výtvarné umění 18.8.2014 - 28.8.2014 • Hlavná 27, Košice, Slovensko

Jozef Fabini 1908/1984- výstava pri príležitosti 30. výročia úmrtia umelca

Jozef Fabini sa narodil 10. októbra 1908 v Olcnave na Spiši. Prvé výtvarné základy získal počas gymnaziálneho štúdia od nestora slovenských maliarov Jozefa Hanulu. V štúdiu pokračoval na súkromných školách Eugena Króna a Elemíra Halász - Hradila v Košiciach v rokoch 1926 – 1928. V roku 1928 zložil prijímaciu skúšku na Akadémiu výtvarných umení v Prahe. Pod tlakom rodinných okolností však najprv absolvoval štúdia na právnickej fakulte a zároveň štúdia dejín umenia a archeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vlastnému štúdiu maliarstva sa venoval v rokoch 1941 – 1945 na výtvarnom odbore Vysokej školy technickej v Bratislave u profesorov Gustáva Mallého a Maxa Schurmanna. Bol členom tvorivej skupiny Život. Získal tituly Zaslúžilého a národného umelca. Zomrel 2.decembra l984.

Další události

Sochy

Eva Bystrianská, Monika Váňová Horčicová …

10.10.2023 - 5.12.2023
Tišnov · Galerie Josefa Jambora

Výstava zkoumá možné pohledy na prázdnotu, pomíjivost a konečnost jevů, věcí a bytostí, a věnuje se začátkům obsaženým v koncích.

Detail
Výtvarné umění

Igor Kitzberger - Zlatý věk

28.10.2023 - 6.12.2023
Chrudim · Galerie ART - Chrudim

Výstava soch Igora Kitzbergera v galerii Art Chrudim

Detail
Výtvarné umění

Wona Wena. To be continued ...

28.10.2023 - 6.12.2023
Chrudim · Galerie ART - Chrudim

Výstava mladé autorky Wona Wena v galeii Art Chrudim

Detail
Výtvarné umění

Martin Eder – The Fountain of Youth

3.11.2023 - 8.12.2023
Praha · DSC Gallery

Martin Eder se řadí mezi nejvýraznější německé umělce své generace. Pro prostory pražské DSC Gallery připravil samostatnou výstavu s názvem The Founta …

Detail
Výtvarné umění

Autopsie / Luboš Plný

25.10.2023 - 8.12.2023
Brno · Galerie Pitevna

Výstava Luboše Plného v Galerii Pitevna v Brně. Křest knihy Rozhovory s Lubošem Plným

Detail