Emilio Vedova - Alexandra Dvořáková - Heidi Bayer-Wech

08.10.2014 - 22.11.2014Výtvarné umění

Galerie Vernon uvádí výstavu dvou umělkyň, které se setkaly v roce 1968 a toto střetnutí se stalo významným milníkem nejen jejich umělecké tvorby.

V roce 1968 se Heidi Bayer a Alexandra Dvořáková zúčastnily kurzu vedeného benátským malířem Emiliem Vedovou, který je uvedl do světa abstraktních linií a geometrických tvarů. Výstava bude doprovázena díly samotného Emilia Vedovy.

Výstava v Galerii Vernon je ojedinělou příležitostí, kdy se všichni tři zúčastnění znovu setkávají a to způsobem, který je pro jejich vztah nejpřirozenější – prostřednictvím umění.

Podporu výstavě vyslovil za nadaci Fondazione Vedova se sídlem v Benátkách její ředitel Fabrizio Gazzarri , který speciálně poděkoval oběma umělkyním a Galerii Vernon za laskavé šíření jména Emilia Vedovy a jeho díla za hranicemi Itálie. Výstava se těší také podpoře Italského kulturního institutu v Praze s čele s Giovannim Sciolou.Emilio Vedova - Alexandra Dvořáková - Heidi B… - www.iUmeni.cz (08.10.2014)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Zdeněk Sýkora / Výběr z grafického díla z let 1964

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder