DYSPLASIO – ANNA JOŽOVÁ

Užitné umění 14.5.2024 - 21.6.2024 • Říčanova 19, Praha, Česká republika

Objekty Anny Jožové v galerii Kuzebauch

Tím prvním, co by měl návštěvník galerie vědět při setkání s díly Anny Jožové, je to, že její tvorba je vždy silně spjata s hlubokým zájmem o život ve vztahu k prostředí a plynutí času. Člověk i jakýkoliv jiný tvor na této planetě, dokonce i každá neživá věc či abstraktní entita, mají svůj počátek a konec – zapadají do řetězce existence a stávají se jedním z nekonečného množství článků. Anna Jožová jako by vědomí této skutečnosti nedokázala ani na chvíli upozadit a opakovaně se k ní ve svých dílech vrací. Objekty vystavené v galerii Kuzebauch patří do nové, právě vznikající série. Její název Dysplasio napovídá, že nyní se autorka zaměřila na určité poruchy v růstu, odchylky od normy nebo změny ve vývoji. Přestože máme tendenci subjektivně posuzovat biologické procesy na základě toho, zda jsou přínosné či naopak, Anna Jožová na tyto odchylky nahlíží jako na přirozené a pro harmonii ekosystému potřebné anomálie. Ty mohou být počátkem nového vývoje a vznikají jako reakce na změnu ekosystému. Tvar vystavených objektů odkazuje ke vztahu hostitel-parazit a jejich povrch je vždy pojednán alespoň dvěma způsoby, kdy jeden je dominantnější. Hladkost skleněné plochy například naráží na část, která je reliéfní a můžeme v ní nalézt otisky mořských organismů. Nebo jsme v případě štíhlých váz vedeni jejich tvarem k představě, kdy jsou na těle hostitele přichycení tvorové, popřípadě přirostlé výrůstky oválných tvarů, jejichž původ nám není znám. Nevíme, zda žijí se svým hostitelem v symbióze, nebo je pro něj jejich spojení smrtelné. Můžeme o tom spekulovat na základě toho, jak nám sama autorka napovídá změnou barevnosti nebo úbytkem skleněné hmoty, ale jistí si nebudeme.

DYSPLASIO – ANNA JOŽOVÁ


Další události

Výtvarné umění

Paľo Macho - Obrazy rozptylů a transpare …

19.6.2024 - 20.7.2024
Praha · Nová Síň

Není mým úmyslem odprezentovat každý skleněný obraz samostatně, stejně jako není mým cílem odvyprávět každý příběh.

Detail
Fotografie

Václav Šilha – Antarktida

22.6.2024 - 22.7.2024
Český Rudolec · Matějovec38

Nová galerie, věnovaná výhradně fotografii, otevírá v Matějovci u Slavonic výstavou Václava Šilhy Antarktida.

Detail
Užitné umění

FRANTIŠEK JUNGVIRT - SKLO - BAREVNÉ LINI …

31.5.2024 - 24.7.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Výstava výtvarníka, designéra a malíře skla v galerii Nemannka

Detail
Výtvarné umění

BOUDNÍK | 100

26.4.2024 - 26.7.2024
Praha · Artinbox Galerie

17. března by se dožil sta let významný český umělec Vladimír Boudník, grafik, malíř, spisovatel, jedna z nejvýraznějších osobností umělecké scény 50. …

Detail
Výtvarné umění

Jiří Anderle – Už jsem byl vším, i klaun …

13.6.2024 - 27.7.2024
Praha · Galerie MODERNA

Výstava obrazů a grafik Jiřího Anderleho v galerii Moderna

Detail