Dror Daum / Bát se žít

10.10.2016 - 06.11.2016Fotografie

Říká se, že abychom pochopili, co to znamená být autentickou lidskou bytostí, musíme se smířit se skutečností, že jednoho dne zemřeme.

Drod Daum ve svých fotografiích pojímá téma autenticity inteligentním a nepřímočarým způsobem. Jeho obrazy jsou velmi často manipulované a upravované, ovšem způsobem, který dekonstruuje myšlenku „photoshopovaného obrazu“, banálního a v dnešní době tolik zprofanovaného. Při sledování jeho fotografií musíme pečlivě pozorovat každý obraz a hledat chybu, která nás zavede zpět na hranici mezi přirozeností a umělostí. Rozhraní toho co je přirozené a umělé. Přesto věřím, že to, co nás fascinuje na těchto dvou pojmech je naše chápání kultury (toho, co je nepravé, napodobenina) jako něčeho, co se pokouší znehybnit přírodu. Zachytit její momenty a zmrazit je, abychom mohli falešně tvarovat a přetvářet naši osobitost.

Kurátor: Piotr Sikora10.03.2018 - 15.04.2018Politika pravdy II: Observace
21.11.2017 - 17.12.2017Politika pravdy – I. část
18.10.2017 - 12.11.2017Imrich Veber: Something Is Missing
10.10.2016 - 06.11.2016Dror Daum / Bát se žít
08.09.2016 - 25.09.2016Barbora Šimonová a Michaela Mildorfová - Skvělá budoucnost II.
10.12.2015 - 10.01.2016Petr Šprincl - Morava, krásná zem
16.04.2015 - 16.05.2015Close Up
07.03.2015 - 28.03.2015Grafomani, vypravěči, autoři a producenti
29.04.2014 - 02.06.2014Bílá tma

Dror Daum / Bát se žít - www.iUmeni.cz (10.10.2016)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Vesmír umění

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder