DRAZÍ ARCHITEKTI…

13.06.2017 - 27.06.2017Architektura

Výstava „Drazí architekti…“ chce podnítit diskusi na téma role architekta v současné společnosti

jak je vnímaná samotnými architekty, tak i jinými profesemi, které se zabývají společenskými či environmentálními tématy (geografové, sociologové, antropologové, politologové, kunsthistorici, filozofové, umělci, ekonomové, politici atd.).Úlohou architektů a urbanistů je artikulovat požadavky společnosti a podrobovat je kritickému pohledu. Mají nástroje, jak ovlivnit vývoj a fungování osídlení a krajiny. S rostoucí komplexností navrhování vystavěného prostředí se však architekti a architektky často omezili na pouhé naplňování normativních, formálních či ekonomických nároků a rezignovali na jejich zpochybňování či vyjadřování se ke společenským otázkám souvisejícím s plánováním měst. Spousta architektů a architektek zapomněla na etiku architektonické praxe a společenskou zodpovědnost.DRAZÍ ARCHITEKTI… - www.iUmeni.cz (13.06.2017)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Cézanne

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder