Dosy Doss: Odraz se

Výtvarné umění 21.10.2019 - 21.11.2019 • Olomouc, Česká republika

Výstava výtvarného umělce Jiřího Dosoudila – Dosy Doss v galerii Véčko

Dosy Doss – pod tímto jménem vystupuje olomoucký výtvarný umělec Jiří Dosoudil. Je členem výtvarné skupiny Chaos company. V současné době dokončuje magisterské studium na Katedře výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho tvorbu můžete znát převážně ze street artových realizací, jeho práce je však rozmanitější. Zabývá se hlavně malbou a kresbou v menší míře prostorovým realizacím nebo akční tvorbě. Častým prvkem, se kterým autor pracuje je organická linka. Ta působí dynamicky, různě se propojuje a vytváří tím cesty pro divákovo oko. Na výstavě ODRAZ SE představí své zrcadlové kresby. Tato díla jsou interaktivní a divák a prostředí, ve kterém se nachází přímo ovlivňují celkový obraz a jsou jeho aktivní součástí. Práci se zrcadly se Dosy Doss průběžně věnuje od roku 2014. Inspirací pro vznik bylo náhodné nalezení starého zrcadla u popelnic. Odrazy světla, které vytvářelo autora fascinovaly a rozhodl se s tímto materiálem pracovat.

Další události

Výtvarné umění

Neodvracej zrak

20.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Galerie kritiků – Palác Adria

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků Vás srdečně zve na výstavu.

Detail
Výtvarné umění

Daniel Klose – Kdo unikne

14.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Nová Síň

Výstava Daniela Klose v Galerii Nová síň

Detail
Výtvarné umění

Wang Xin – V temné jeskyni

2.2.2024 - 10.3.2024
Karlovy Vary · Galerie umění Karlovy Vary

Čínská umělkyně Wang Xin se představuje v Čechách poprvé. Originální figurální kompozice osobitým způsobem reflektují bytí na hranici mezi skutečným j …

Detail
Výtvarné umění

IVO SUMEC / Člověčí věci

17.1.2024 - 10.3.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Výstava Ivo Sumce v GVUO

Detail
Výtvarné umění

Jindřich BOŠKA / František DÖRFL: Stálos …

9.12.2023 - 10.3.2024
Praha · Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Jedním z výrazných fenoménů českého, potažmo československého poválečného umění byl Klub konkrétistů, který sdružoval umělce se zájmem o geometrickou …

Detail