DIALOGY V OBRAZECH – (Vazby mezi výtvarnými scénami)

Výtvarné umění 1.6.2014 - 31.7.2014 • Senovážné náměstí 8, Praha, Česká republika

Jde o dvojice obrazů, které spolu souvisí tématicky, stylově nebo svérázným originálním způsobem zpracování.

Dílo domácího umělce vždy doplňuje ukázka zahraniční provenience, a to s důrazem na kvalitu obrazu i se snahou představit skutečně velká jména evropské a světové výtvarné scény. Vedle sebe se tak setkávají například figurální práce George Karse a André Lhoteho, krajiny Antonína Chittussiho a Gustave Courbeta nebo Josefa Hubáčka a Camille Corota. Celou přehlídku přitom uvozuje jediné, avšak zcela výjimečné dílo – obraz Jindřicha Štyrského Sněhulák a kominík, umístěné v nice rozlehlé přízemní prostory. Výstava přináší ve výsostných uměleckých realizacích neočekávané umělecké konfrontace a překvapivé souvislosti, poskytuje přehled o mnoha dílčích souvztažnostech mezi jednotlivými umělci i celými generacemi. Při její přípravě nás překvapilo, jak provázaná byla v určitých ohledech evropská výtvarná scéna, a to již v době pořádání velkých světových výstav na sklonku devatenáctého století! Třebaže má výstava nepochybně i silný edukativní náboj a může sloužit jako skvělý průvodce výtvarnými tendencemi od romantismu po dnešek, přece zaujme především jako zábavná a přitom poučná hra. Jedná se o vskutku jedinečnou instalaci, již by si neměl nechat ujít žádný z milovníků umění.
PhDr. Michael Zachař, kurátor

Další události

Výtvarné umění

Hendrych + Koblasa – Prorok, Strážce a d …

31.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Etcetera Art

Setkání tvorby dvou výrazných sochařských osobností – Jana Hendrycha (1936) a Jana Koblasy (1932–2017) 

Detail
Design

Michaela Spružinová: V trní

23.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Galerie Kuzebauch

Michaela Spružinová patří mezi mladší generaci vizuálních umělců se zcela specifickým výtvarným vyjadřováním.

Detail
Výtvarné umění

Zdena Höhmová – Introspekce

14.12.2023 - 23.2.2024
Brno · Art Gallery Brno

Výstava obrazů Zdeny Höhmové v Art Gallery Brno

Detail
Výtvarné umění

Kristýna Matalová – My všechny

19.1.2024 - 24.2.2024
Praha · Bold Gallery

V každý moment se měníme. Naše fyzická existence se skládá z bezpočtu krátkých a ještě kratších okamžiků, jež někdy splňují naše osobní představy a ji …

Detail
Výtvarné umění

JÁ-MY

7.12.2023 - 24.2.2024
Praha · Galerie Jilská 14

Výstava uspořádaná ke společnému jubileu dvou spolků – 100. výstava Výstavní společnosti TS, z.s a výstava ke 160. letům existence Umělecké besedy. 

Detail