DIALOGY V OBRAZECH – (Vazby mezi výtvarnými scénami)

01.06.2014 - 31.07.2014Výtvarné umění

Jde o dvojice obrazů, které spolu souvisí tématicky, stylově nebo svérázným originálním způsobem zpracování.

Dílo domácího umělce vždy doplňuje ukázka zahraniční provenience, a to s důrazem na kvalitu obrazu i se snahou představit skutečně velká jména evropské a světové výtvarné scény. Vedle sebe se tak setkávají například figurální práce George Karse a André Lhoteho, krajiny Antonína Chittussiho a Gustave Courbeta nebo Josefa Hubáčka a Camille Corota. Celou přehlídku přitom uvozuje jediné, avšak zcela výjimečné dílo – obraz Jindřicha Štyrského Sněhulák a kominík, umístěné v nice rozlehlé přízemní prostory. Výstava přináší ve výsostných uměleckých realizacích neočekávané umělecké konfrontace a překvapivé souvislosti, poskytuje přehled o mnoha dílčích souvztažnostech mezi jednotlivými umělci i celými generacemi. Při její přípravě nás překvapilo, jak provázaná byla v určitých ohledech evropská výtvarná scéna, a to již v době pořádání velkých světových výstav na sklonku devatenáctého století! Třebaže má výstava nepochybně i silný edukativní náboj a může sloužit jako skvělý průvodce výtvarnými tendencemi od romantismu po dnešek, přece zaujme především jako zábavná a přitom poučná hra. Jedná se o vskutku jedinečnou instalaci, již by si neměl nechat ujít žádný z milovníků umění.
PhDr. Michael Zachař, kurátorDIALOGY V OBRAZECH – (Vazby mezi výtvarnými s… - www.iUmeni.cz (01.06.2014)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Josef Bolf - Obličeje

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder