Dialog / Kapoor - Roztočil

06.10.2022 - 09.11.2022Výtvarné umění

Umění je hrou forem. 

Mnohdy jsme jako jeho pozorovatelé svědky toho, že nezávisle na sobě vzniknou díla vykazující nápadnou formální podobnost, třebaže byla vytvořena v rámci zcela rozdílných tvůrčích přístupů a idey stojící za jejich vznikem se od sebe významně liší. Cílem výstavy Dialog: Kapoor—Roztočil není prokázat intelektuální či výtvarnou spřízněnost obou umělců, ale vystavit vedle sebe v jednom prostoru a čase díla, která svou abstraktní formou dosahují podobných výsledků, zatímco jimi jejich autoři sledují každý svůj vlastní umělecký záměr. Pro tvorbu Jakuba Roztočila je charakteristický experiment se zvukem a hmotou. Zvuk v podobě např. tónových smyček je pro něj při vzniku díla klíčovým prvkem, stejně jako princip nahodilosti a chyby vstupující do inscenovaného procesu tvorby. Většina Roztočilových děl totiž vzniká za pomoci mechaniky přístroje bez dotyku lidské ruky. Jeho plastiky a obrazy, kterých za svou dosavadní kariéru vytvořil bezmála 60, jsou integrálně propojenými experimenty odhalujícími základní vztahy hmoty a prostoru ve snaze nacházet principy harmonie.06.10.2022 - 09.11.2022Dialog / Kapoor - Roztočil
26.04.2018 - 30.06.2018Jan Gemrot / Noé horizonty
09.03.2018 - 30.04.2018Luboš Plný / Čekárna
18.08.2017 - 31.10.2017TIMO
15.05.2017 - 30.06.2017Jaromír 99
09.03.2017 - 05.05.2017Adriena Šimotová a Václav Boštík
12.04.2016 - 10.06.2016Blackout v Altamiře

Dialog / Kapoor - Roztočil - www.iUmeni.cz (06.10.2022)

Zpět na výpis
Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací) - hledáme ředitelku nebo ředitele Muzea Vysočina Havlíčkův Brod

Knižní novinka

Raketa č. 34 - Stromy

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder