Dávid Kurňavka : Are You Mine?

24.03.2017 - 16.04.2017Výtvarné umění

Výstava Are You Mine je první solo výstava mladého slovenského výtvarníka a představuje jeho premiérový malířský cyklus.

Dávid Kurňavka ve svých obrazech nabádá diváka sledovat příběh, který se zdánlivě odehrává na pozadí a je rozmanitě vyprávěn skrze dvojznačné i jasně rozpoznatelné symboly, jako součást dnešní digitální kultury. Na první pohled dominantně vyobrazené madony zde nejsou přímé aktérky konkrétního příběhu, ale naopak jen jeho součástí. Stávají se tak patronkami daných situací, jsou zasaženy jejich vyústěním a nastávající rozhřešení či jisté smíření je naznačeno v lehkých konturách a divákovi je tak dáván prostor rozhodnout o jejich emocích.24.03.2017 - 16.04.2017Dávid Kurňavka : Are You Mine?

Dávid Kurňavka : Are You Mine? - www.iUmeni.cz (24.03.2017)

Zpět na výpis
Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací) - hledáme ředitelku nebo ředitele Muzea Vysočina Havlíčkův Brod

Knižní novinka

Brave World

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder