David Krňanský – Walking dog

09.03.2023 - 19.05.2023Výtvarné umění

Výstava Davida Krňanského v galerii Artefin

David Krňanský (1987) studoval v atelieru Jiřího Kovandy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a následně v atelieru Jiřího Černického a Marka Meduny na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze, kde získal bakalářský titul. Během studia založil se spolužáky Juliem Reichlem, Martinem Lukáčem a Štěpánem Markem uměleckou skupinu BHG (Black Hole Generation). Od ukončení studia se Krňanský věnuje převážně malbě a dlouhodobě ohledává téma krize. Krňanský svou tvorbu představil na několika samostatných i skupinových výstavách v České republice i v zahraničí, a to například v galerii Jelení (2013), SPZ (2014), Futura (2015), Hunt Kastner (2015), Ivan Galerry (2016), Leto Gallery (2017), Galerie města Plzně (2018), Dům umění Brno (2019), Berlinskej model (2021), Prague Art Week 22 (2022), Collectors House (2022). Na podzim loňského roku se Krňanský zúčastnil rezidenčního pobytu v galerii Telegraph v Olomouci, kde vznikla podstatná část kolekce obrazů vybraných pro galerii Artefin, která bude doplněná o poslední, dosud nevystavená díla, vytvořená přímo pro tuto výstavu.09.03.2023 - 19.05.2023David Krňanský – Walking dog
22.09.2021 - 12.10.2021Ve světle geometrie
04.06.2021 - 15.06.2021Fenomén sběratel

David Krňanský – Walking dog - www.iUmeni.cz (09.03.2023)

Zpět na výpis
Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací) - hledáme ředitelku nebo ředitele Muzea Vysočina Havlíčkův Brod

Knižní novinka

Raketa č. 34 - Stromy

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder