DANIELA BARÁČKOVÁ / Nebezpečné zábradlíčko

31.03.2016 - 13.05.2016Výtvarné umění

Z dosavadních přehlídek ve Strom Art Gallery představuje výstava Daniely Baráčkové výrazně homogenní a uzavřený autorský projekt, který vlastně nevyžaduje a ani neumožňuje další kurátorské zásahy

Autorka zde totiž – podobně jako v případě některých svých předešlých výstav – vytváří konfiguraci sdělení a odkazů, které účinkují právě a jenom ve vzájemné provázanosti, kterou sama vymýšlí i režíruje. Instalace je v tomto smyslu autonomním konceptuálním projektem a zůstává pouze na poučenosti nebo vnímavosti diváka, jaká „souhvězdí“ z tohoto celku dokáže vyčíst.
Autorka se v rámci výstavy Nebezpečné zábradlíčko nevyjadřuje – jak je pro ni jinak typické – k „velkým společenským tématům“ jako je municipální politika, institucionální kritika galerijní praxe, dopady globalizace, kvalita veřejného prostoru nebo urbánní myšlení, ale soustředí se spíše k „osobnímu světu“. Tentokrát však bez vyhraněné naléhavosti charakteristické pro její předchozí práce, především pak pro videa s aranžovanými performancemi, v nichž často vystupují její rodinní příslušníci.19.12.2018 - 15.02.2019To je vrba – Petr Kovář

DANIELA BARÁČKOVÁ / Nebezpečné zábradlíčko - www.iUmeni.cz (31.03.2016)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder