Daniel Vlček

25.01.2014 - 08.03.2014Výtvarné umění

Pokud nahráváte novou smyčku pozpátku, bude v paměti dál uložena ve směru vpřed, ale bude se chovat, jako by byla uložena obráceně.

Pro výtvarné uvažování Daniela Vlčka je klíčová zkušenost s komponováním hudby a elektronickými nástroji. V posledních letech se sice profiloval jako malíř, při malování ale vychází právě z principů odpozorovaných ze soudobé eletronické hudby jako specifického systému utřídění zvuků. Samply, sekvence, smyčky, repetitivní struktury, kombinace cyklických a lineární úseků... Vlček patří k post-tekno generaci současných třicátníků, kteří se rozhodli přenést komplexní zkušenost se životním stylem a estetikou subkultury do sféry současného umění.

Po letech strávených „politickým harassmentem“ s audiovizuální skupinou Groupe Guma Guar, rozkročenou právě mezi institucializovanou uměleckou scénou a tekno subkulturou, Vlček odsunul stranou aktivistickou, protestně-kritickou dikci a upřel pozornost k abstraktnějším zkušenostem smyslové povahy. Jeho obrazy a audiovizuální instalace se recipienta mají dotknout jako konkrétní časová struktura - zavíjený, rozvíjený, nebo pozastavený čas – a přímo ovlivnit chod jeho vědomí.
Spojitost s psychedelickými bannery z tekno parties – vizuálními stimulanty už tak nadopované mysli – by u Vlčkova „op-artu“ vůbec nemusela být zjevná, nebýt vrstvy konkrétnějších referencí k elektronické hudbě. Ať ji se jedná o vyrývání geometrického vzoru podle šablony z vinylové desky nebo o instalace z elektronických nástrojů a zvukových aparatur, splňují Vlčkovu podmínku hledat obecnější principy uvnitř konkrétních kulturních podmínek, v nich splývají lidská mysl a technika.03.01.2017 - 18.02.2017Jan Tichý / Mříž
22.01.2016 - 22.02.2016Jan Pfeiffer
30.10.2015 - 19.12.2015Monika Žáková: Dvojí řešení
28.05.2015 - 25.07.2015Pavla Sceranková / Veritas
08.01.2015 - 31.01.2015Václav Kopecký / Zkamenělina Petrification
23.10.2014 - 13.12.2014Vojtěch Fröhlich & Sebastian Stumpf
27.08.2014 - 01.10.2014LEGACY curated by Claire Breukel
07.06.2014 - 19.07.2014Hynek Alt - Rozklad systémů
25.01.2014 - 08.03.2014Daniel Vlček

Daniel Vlček - www.iUmeni.cz (25.01.2014)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Zorka Ságlová

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder