Daniel Pešta | ExCitace

16.06.2019 - 31.12.2019Výtvarné umění

Vkýstava Daniela Pešty. V době konání festivalu Smetanova Litomyšl je otevírací doba prodloužena do večerních hodin. Kostel Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ul., Litomyšl

Hlavním tématem tvorby multimediálního umělce Daniela Pešty je předurčení lidského osudu genetickou výbavou, totiž rasou a společenským statutem a zároveň potenciál člověka povznést se a osvobodit se z něj směrem vzhůru, do spirituální roviny bytí. Oba tyto motivy se prolínají také v jeho instalaci v kostele Nalezení svatého Kříže s názvem ExCitace, která asociuje neurofyziologický proces svalového a duševního napětí a následný přechod na vyšší energetickou hladinu, a tedy k hlubšímu poznání. Videoart Kapka zobrazuje jakési virtuální Boží oko těkající pod krůpějemi vody či snad slz, které lze vnímat jako slitování nad údělem lidstva. Oproti tomu v kryptě umístěný objekt Ježíš v plodové vodě, akusticky doprovázený ženským dechem, poukazuje nejen na společný biologický původ nás všech, ale je zároveň i příslibem transcendentálního vykoupení, které v křesťanské tradici reprezentuje právě postava Krista Spasitele.16.06.2019 - 31.12.2019Daniel Pešta | ExCitace
21.06.2019 - 04.10.2019Procházky (s) městem
11.06.2019 - 08.09.2019Litomyšlští skladatelé
06.06.2019 - 08.09.2019In monte Oliveti
14.06.2019 - 07.07.2019Milan Cais, Petr Nikl, Maxim Velčovský
14.06.2019 - 07.07.2019Kruhy a čáry
13.06.2019 - 07.07.2019Olbram Zoubek | Eva bezová duše
16.06.2019 - 06.07.2019Part time job, dovoz z Japanu / Radka a Stanislav Müllerovi
15.06.2019Otevřené dveře v ateliéru sochaře Jiřího Dudychy a v Ateliéru DUKE
09.06.2016 - 31.12.2016Tvář /ztracení a touha znovunalézání
12.06.2016 - 02.10.2016Jiří Sozanský 1969 Rok Zlomu
10.06.2016 - 10.07.2016Tohle není poesie! (Zhroucení citů)
08.06.2016 - 10.07.2016Jeden ze čtyř
28.05.2016 - 10.07.2016Haushoferova krajinářská škola
10.06.2016 - 06.07.2016Vladimír Komárek - Potkat anděla ...
10.06.2016 - 03.07.2016Andrea Stašková - SKLO

Daniel Pešta | ExCitace - www.iUmeni.cz (16.06.2019)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Mezi dvěma světy: Židovští malíři v Bohemii

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder