Dana Puchnarová Pokus o překonání hranice

Výtvarné umění 11.2.2018 - 13.5.2018 • Barborská 51–53, Kutná Hora, Česká republika

Dana Puchnarová je příslušnicí umělecké generace, která na přelomu padesátých a šedesátých let dvacátého století nastupovala s odhodláním čelit otázkám soudobého světa.

Její přístup od samého počátku spočíval ve vytváření celistvého pojetí uměleckého díla jakožto zhmotnění přesahů mezi odlišnými tvůrčími obory. V jejím díle tak najdeme soustavné dialogy s literaturou, hudbou, architekturou, filosofií a psychologií. Puchnarová si tím kladla za cíl odkrývat jejich skryté vzájemné vztahy. Přes formální změny, kterými tvorba Dany Puchnarové procházela během posledních skoro šesti desetiletí, lze v ní spatřit trvalé východisko v geometrii a duchovních reflexích. Po roce 1965 se autorčiny živelně cítěné výjevy prosvětlují a proměňují v čisté geometrické útvary, s nimiž nadále „odkrývá tkáně existence“ prostřednictvím křivky, linie, trojúhelníku a kruhu. Meditativní univerzalita autorčiny tvorby nevylučuje možnost kritických úvah nad konkrétními civilizačními problémy, čemuž se intenzivně věnovala v druhé polovině sedmdesátých let, kdy odsuzovala mravní i ekologickou devastaci normalizačního Československa. Výstava Dany Puchnarové v GASK se koná u příležitosti autorčiných osmdesátin. Je stručným průřezem jejím dílem mezi lety 1961 – 2017. Klade důraz na úzkou koncepční návaznost mezi její grafikou, kresbou, malbou a prostorovou tvorbou.

Dana Puchnarová Pokus o překonání hranice


Další události

Fotografie

Pavel Talich: Strkov

12.4.2024 - 23.5.2024
České Budějovice · Galerie Hrozen

Výstava Pavla Talicha v kavárně biografu Kotva

Detail
Výtvarné umění

Future is Best of ’24!: Místo v budoucno …

9.5.2024 - 24.5.2024
Zlín · Galerie G18 ve Zlíně

Budoucnost je často vnímána jako sci-fi struktura soupeřící s lidskými vlastnostmi, spíše než jako vývoj předurčených výsledků.

Detail
Výtvarné umění

Malba 80./90.let – výběr z galerie

7.5.2024 - 24.5.2024
Praha · Etcetera Art

David Mainer, Titlová, Žáček a další

Detail
Výtvarné umění

Předaukční výstava k jarní aukci

29.4.2024 - 25.5.2024
Praha · Galerie Kodl

Předaukční výstava k jarní aukci. Aukce výtvarného umění proběhne ve Velkém sále Žofína a online na Artslimit.com.

Detail
Výtvarné umění

K2: RADU BĂIEŞ & LAURENTIU ZBÎRCEA

23.4.2024 - 25.5.2024
Praha · Bold Gallery

S potěšením Vás zveme na výstavu dvou umělců tzv. "klužské školy" Radu Băieş & Laurentiu Zbîrcea

Detail