Dan Gregor, Petr Pufler, Michal Pustějovský - PRINCIPY – JEVY – POČITKY

22.07.2015 - 29.08.2015Výtvarné umění

Společným tématem výstavy Dana Gregora, Petra Puflera a Michala Pustějovského je vztah umění a techniky.

Odtud je odvozen i její název PRINCIPY – JEVY – POČITKY. Principy je míněn formální základ jejich děl – práce s daty, systémy kódů a jejich transformace. K tomuto základu patří i technické prostředky a aparáty, které ve své tvorbě používají. Protože jde však o projekty umělecké, je důležité že tyto abstraktní a technické předpoklady jsou využity k tomu, aby vytvořily novou smyslovou zkušenost. Na této úrovni už nemluvíme o datech, ani nás nezajímají technické podmíněnosti aparátů, ale vidíme věci – jevy nadané smyslem (v případě uměleckých děl pokud možno novým). Jevy jsou spojnicí mezi námi a světem a zároveň na nás smyslově a emočně působí – to je rovina našich počitků, rovina osobní a individuální, kde zakoušíme vlastní stavy, prožíváme je a hodnotíme.

Dan Gregor, Petr Pufler a Michal Pustějovský tuto „kategoriální směs“ každý promýšlí a zpracovává po svém. Jejich světelné či světelně-kinetické instalace a projekce však rozvíjejí obdobné téma: práci se světlem a prostorem. V galerijním prostoru tak vzniká proměnlivé, přitom ale sjednocené prostředí, v němž se vizuální základ prolíná s významovými akcenty.Dan Gregor, Petr Pufler, Michal Pustějovský -… - www.iUmeni.cz (22.07.2015)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Prostor Zlín - PZ  1/2023