Dagmar Šubrtová - pohled do jeskyně

08.09.2014 - 03.10.2014Výtvarné umění

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků, má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média.

Dagmar Šubrtová
studovala na Výtvarném institutu UJEP v Ústí nad Labem
a VŠUP v Praze.
Před pár lety pobývala na stáži
„Makslas
akademijas Latvija“
Riga, Lotyšsko
.
Tvorba Šubrtové se pohybuje od nehmotných poloh sochařského
média až po zdůraznění jeho fyzičnosti, a to formou zpracování klasických
sochařských materiálů. Autorka často reaguje na okolí, které jí při tvoření
ovlivňuje,
a tak se mnohdy pohybuje v rovině site
-
specific. Dlouhodobě ve své
práci sleduje rozdíly v
průmyslové krajině utvářené geomorfologickými procesy,
především v
hornických regionech. Témata představují zájem o přetvořená
„území nikoho“ haldy a odvaly hlubinn
ých dolů. Reflexe směřuje k
sochařské
interpretaci nově vznikajících míst, která jsou fyzickým příkladem přírodní
obnovy. Některé práce jsou založeny na principu sochařské simulace objektu,
jeho skladby, vrstvení, krystalizace a fikce geologické hmoty. Něk
teré objekty
jsou vytvořeny přímo z
materiálu hald nebo vytěženého uhlí a uhelného mouru.
Pro galerii Prokopka si autorka vybrala imaginární pohled do jeskyně.
Krystalická forma prvního plánu je jakýmsi předělem mezi tímto světem a tým,
který se
nám v
temnotě otvírá. Jeskyně jsou považovány za posvátné a sloužily
jako dějiště mnoha tajemných rituálů.
Sochařská instalace je odkazem na
podobenství lidského poznání a
vytváří možnost iluze pro vstoupení do osobního
vnitřního prostoru,
kde
ještě hloubě
ji bije zlaté srdce Země (F. Nietzsche)
.
Kromě
výtvarný
ch projektů se dále
věnuje
také
kurátořské činnosti do roku 2010
vedla galerii Mayrau ve Vinařiích u
Kladna, v
současnosti kurátoruje
výstavní
p
rostor Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze
(
www.imc.cas.cz
).
Pokud Vás vystavená díla zaujala, můžete kontaktovat kurátorku výstavy.12.11.2018 - 02.12.2018Proměna – Petr Jáchym
09.10.2017 - 04.11.2017Struktury a situace / Valerie Suchánová
09.02.2017 - 05.05.2017Petr Bulava – Výdech
09.01.2017 - 04.02.2017Paralelné územia
05.09.2016 - 03.10.2016Tomáš Kurečka / Léto
18.05.2015 - 12.06.2015MichaEla Bodnárová - Odrazy tieňov, tiene odrazov
17.01.2015 - 17.02.2015Lesnívěci / Petra Pohlová
14.11.2014 - 10.12.2014Ghosts
08.09.2014 - 03.10.2014Dagmar Šubrtová - pohled do jeskyně
13.03.2014 - 07.04.2014V dětství se mi nic zlého nestalo
10.02.2014 - 12.03.2014Ochutnávač vody
17.01.2014 - 10.02.2014Alegorie ptačí smrti

Dagmar Šubrtová - pohled do jeskyně - www.iUmeni.cz (08.09.2014)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Sport in Art: CYKLISTIKA