CHRISTIAN HOUGE - Temple of Light

20.10.2022 - 20.11.2022Fotografie

Výstava Temple of Light (Chrám světla) vytvořená pro pražskou Bold Gallery poprvé syntetizuje dohromady dva ikonické cykly norského umělce Christiana Hougeho. 

Prvním je dlouhodobý projekt Residence of Impermanence (Sídlo pomíjivosti), ve kterém se kriticky vyjadřuje k problematickému vztahu mezi člověkem a přírodou. Zvířecí taxidermie a viktoriánské tapety symbolizují odvěkou lidskou tendenci k podmanění si přírody, která v současné době eskalovala v globální environmentální krizi. Druhým cyklem je Vanitas (Nicotnost), který navazuje na mravní princip Memento mori (Pamatuj na smrt) eskalující ve středověku a raném novověku. V uměleckém projevu se tento koncept objevoval ve vyobrazení Danse macabre (tance smrti), v symbolice lebky, vadnoucích květin, hnijícího ovoce, nebo přesýpacích hodin značících plynutí času Tempus fugit (čas běží). Právě tomuto tématu zasvětil Christian Houge svůj poslední cyklus s akcentem na fakt, že dnešní doba má tendenci smrt spíše tabuizovat, než jakkoli reprezentovat.20.10.2022 - 20.11.2022CHRISTIAN HOUGE - Temple of Light
20.10.2021 - 20.11.2021Matěj Měcháček
13.10.2021 - 17.10.2021POP UP RADKA BODZEWICZ - SIGNAL FESTIVAL
14.07.2021 - 29.08.2021Výlet – kolektivní výstava
18.05.2021 - 04.06.2021JOSEF ŽÁČEK: SURROGATE
18.08.2020 - 26.09.2020LENKA ČERNOTA: VLČINA
28.05.2020 - 04.07.2020RADKA BODZEWICZ: BOŽSKÁ KOMEDIE

CHRISTIAN HOUGE - Temple of Light - www.iUmeni.cz (20.10.2022)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

SÓLO: Jakub Roztočil