CHRISTIAN HOUGE - Temple of Light

Fotografie 20.10.2022 - 20.11.2022 • U Měšťanského pivovaru 6a, Praha, Česká republika

Výstava Temple of Light (Chrám světla) vytvořená pro pražskou Bold Gallery poprvé syntetizuje dohromady dva ikonické cykly norského umělce Christiana Hougeho. 

Prvním je dlouhodobý projekt Residence of Impermanence (Sídlo pomíjivosti), ve kterém se kriticky vyjadřuje k problematickému vztahu mezi člověkem a přírodou. Zvířecí taxidermie a viktoriánské tapety symbolizují odvěkou lidskou tendenci k podmanění si přírody, která v současné době eskalovala v globální environmentální krizi. Druhým cyklem je Vanitas (Nicotnost), který navazuje na mravní princip Memento mori (Pamatuj na smrt) eskalující ve středověku a raném novověku. V uměleckém projevu se tento koncept objevoval ve vyobrazení Danse macabre (tance smrti), v symbolice lebky, vadnoucích květin, hnijícího ovoce, nebo přesýpacích hodin značících plynutí času Tempus fugit (čas běží). Právě tomuto tématu zasvětil Christian Houge svůj poslední cyklus s akcentem na fakt, že dnešní doba má tendenci smrt spíše tabuizovat, než jakkoli reprezentovat.

CHRISTIAN HOUGE - Temple of Light


Další události

Užitné umění

FRANTIŠEK JUNGVIRT - SKLO - BAREVNÉ LINI …

31.5.2024 - 24.7.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Výstava výtvarníka, designéra a malíře skla v galerii Nemannka

Detail
Výtvarné umění

BOUDNÍK | 100

26.4.2024 - 26.7.2024
Praha · Artinbox Galerie

17. března by se dožil sta let významný český umělec Vladimír Boudník, grafik, malíř, spisovatel, jedna z nejvýraznějších osobností umělecké scény 50. …

Detail
Výtvarné umění

Jiří Anderle – Už jsem byl vším, i klaun …

13.6.2024 - 27.7.2024
Praha · Galerie MODERNA

Výstava obrazů a grafik Jiřího Anderleho v galerii Moderna

Detail
Výtvarné umění

⁣⁣Michal Škoda / Prolínání⁣

22.5.2024 - 27.7.2024
Brno · Fait Gallery

Výstava Michala Škody ve Fait Gallery v Brně

Detail
Výtvarné umění

Tomáš Bárta / Přízrak v domě⁣

22.5.2024 - 27.7.2024
Brno · Fait Gallery

Události, které jsou přítomny v malířských kompozicích Tomáše Bárty, se odehrávají mezi dvěma prostory a příčkou mezi nimi.

Detail