Cesty imaginace

Výtvarné umění 8.12.2016 - 12.2.2017 • Očkova 5, Roudnice nad Labem, Česká republika

Česká meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie

V cyklu Regionální galerie si Galerie moderního umění klade za cíl postupně představovat kvalitní sbírky sesterských institucí sdružených v Radě galerií České republiky a umožnit tak návštěvníkům porovnávat kvalitu a zaměření různých sbírkových fondů. Prvním počinem cyklu byla výstava Sdružení výtvarných umělců moravských z Galerie výtvarného umění v Hodoníně, která představila umění významného pozdně obrozeneckého spolku, založeného před více než sto lety. Vytvořila tak efektní pandán k roudnické kolekci umění z přelomu 19. a 20. století s početným souborem obrazů Antonína Slavíčka. V roce 2012 jsme ke spolupráci vyzvali ostravskou Galerii výtvarného umění. Soustředili jsme se především na klíčové období šedesátých let, které představovalo jednu z nejvýznamnějších sběratelských kapitol v historii regionálních galerií. Vedle osobité roudnické kolekce se představila špičková díla celého spektra tendencí od informelu přes geometrickou abstrakci až po novou figuraci. V roce 2016 navážeme na tento projekt třetí prezentací, tentokrát ze sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, která spravuje vedle kolekce jihočeské gotiky a holandského malířství jednu z nejkvalitnějších sbírek moderního umění u nás. Do jejího formování se významným způsobem zapsali renomovaní historici umění Věra Linhartová a František Šmejkal. Zejména díky nim se akviziční politika šedesátých let orientovala na silný proud imaginativního umění. Alšova jihočeská galerie tak vlastní díla předních reprezentantů lyrického kubismu, artificialismu, surrealismu a abstrakce i výrazných solitérů, jejichž tvorba se vzpírá zařazení do uměleckohistorických přihrádek. Na výstavě se zaskví mimo jiné obrazy Františka Muziky, Josefa Šímy, Jindřicha Štyrského, Františka Janouška či Aloise Wachsmana a sochy Bedřicha Stefana, Hany Wichterlové, Josefa Wagnera, Josefa Kaplického či Ladislava Zívra. Poklady Alšovy jihočeské galerie vstoupí do živého dialogu s díly meziválečného období zastoupenými v roudnické stálé expozici. Připomenou zároveň, že ve sbírkách regionálních galerií figurují opravdové skvosty českého moderního umění.

Cesty imaginace


Další události

Výtvarné umění

Radka Bodzewicz – Reverie

30.4.2024 - 31.5.2024
Olomouc · Galerie Caesar

Kompozice Radky Bodzewicz vtahují do poetického a inspirujícího světa.

Detail
Výtvarné umění

Pojď na výtvarku!

18.4.2024 - 31.5.2024
Opava · Dům umění v Opavě

ZUŠ Opava slaví – výtvarný obor 50. výročí, celá škola pak 100 let od založení. 

Detail
Výtvarné umění

Milan Magni – Stromen Prařez Květice

14.3.2024 - 31.5.2024
Brno · Art Gallery Brno

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Milana Magni v Art Gallery Brno

Detail
Výtvarné umění

Tomáš Predka: Amulety

14.3.2024 - 31.5.2024
Měšice · Galerie Artefin

Výstava v galerii Artefin se výhradně skládá z aktuálních děl inspirovaných pobytem v japonském  městě Tokyo

Detail
Nová média

Roman Štětina

1.6.2023 - 31.5.2024
Humpolec · 8SMIČKA

Práce audiovizuálního umělce Romana Štětiny v galerii Roleta

Detail