Cesty imaginace

Výtvarné umění 8.12.2016 - 12.2.2017 • Očkova 5, Roudnice nad Labem, Česká republika

Česká meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie

V cyklu Regionální galerie si Galerie moderního umění klade za cíl postupně představovat kvalitní sbírky sesterských institucí sdružených v Radě galerií České republiky a umožnit tak návštěvníkům porovnávat kvalitu a zaměření různých sbírkových fondů. Prvním počinem cyklu byla výstava Sdružení výtvarných umělců moravských z Galerie výtvarného umění v Hodoníně, která představila umění významného pozdně obrozeneckého spolku, založeného před více než sto lety. Vytvořila tak efektní pandán k roudnické kolekci umění z přelomu 19. a 20. století s početným souborem obrazů Antonína Slavíčka. V roce 2012 jsme ke spolupráci vyzvali ostravskou Galerii výtvarného umění. Soustředili jsme se především na klíčové období šedesátých let, které představovalo jednu z nejvýznamnějších sběratelských kapitol v historii regionálních galerií. Vedle osobité roudnické kolekce se představila špičková díla celého spektra tendencí od informelu přes geometrickou abstrakci až po novou figuraci. V roce 2016 navážeme na tento projekt třetí prezentací, tentokrát ze sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, která spravuje vedle kolekce jihočeské gotiky a holandského malířství jednu z nejkvalitnějších sbírek moderního umění u nás. Do jejího formování se významným způsobem zapsali renomovaní historici umění Věra Linhartová a František Šmejkal. Zejména díky nim se akviziční politika šedesátých let orientovala na silný proud imaginativního umění. Alšova jihočeská galerie tak vlastní díla předních reprezentantů lyrického kubismu, artificialismu, surrealismu a abstrakce i výrazných solitérů, jejichž tvorba se vzpírá zařazení do uměleckohistorických přihrádek. Na výstavě se zaskví mimo jiné obrazy Františka Muziky, Josefa Šímy, Jindřicha Štyrského, Františka Janouška či Aloise Wachsmana a sochy Bedřicha Stefana, Hany Wichterlové, Josefa Wagnera, Josefa Kaplického či Ladislava Zívra. Poklady Alšovy jihočeské galerie vstoupí do živého dialogu s díly meziválečného období zastoupenými v roudnické stálé expozici. Připomenou zároveň, že ve sbírkách regionálních galerií figurují opravdové skvosty českého moderního umění.

Cesty imaginace


Další události

Výtvarné umění

KEES VISSER

3.5.2024 - 14.6.2024
Mikulov · Galerie Závodný

Výstava Keese Vissera v Galerii Závodný v Mikulově je vystavěna na jednoduchém konceptu: umožnit návštěvníkům zážitek z čistého a minimalistického pro …

Detail
Výtvarné umění

Výstava na zámku Belcredi

15.6.2024
Brno · Ateliér Studánka

Jednodenní happening – Velkolepá výstava představí díla všech, kteří Ateliér Studánka navštěvují. Zahájení na nádvoří zámku v 15 hodin.

Detail
Výtvarné umění

CRASHTEST 13: REALITY CHECK

10.5.2024 - 15.6.2024
Praha · Galerie Jilská 14

Výstava vzniká pod záštitou kurátorského semináře CRASHTEST na ÚDKU KTF Univerzity Karlovy ve spolupráci s galerií Jilská 14.

Detail
Výtvarné umění

Jiří Slíva – Franz Kafka v grafice

6.5.2024 - 15.6.2024
Chrudim · Galerie ART - Chrudim

Kafku mě baví číst stále znovu. Říkám ‘baví’, a přitom si uvědomuji výrok Milana Kundery, že Kafka pro nás netrpěl, Kafka se pro nás bavil…

Detail
Výtvarné umění

Prostor pro světlo - Eva Brodská

2.5.2024 - 15.6.2024
Praha · Entrance Gallery

První výstava nové sezóny v galerii Entrance představí výběr děl z dlouholeté a koncentrované tvorby paní Evy Brodské.

Detail