České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy

Výtvarné umění 10.2.2015 - 12.4.2015 • Dominikánská 9, Brno, Česká republika

Výstava patří k projektům, kterými Dům umění systematicky mapuje a představuje existenci velkých soukromých sbírek umění v Brně.

Představuje výběr z početného souboru obrazů, kreseb a soch, který se utvářel v průběhu uplynulých deseti let na základě dvou názorových okruhů. Jeden z nich zahrnuje díla představitelů meziválečné klasické moderny (E. Filla, A. Procházka, O. Gutfreund, O. Kubín, J. Král, V. Špála, F. Foltýn, J. Bauch, V. Makovský, F. Tichý a další.). Druhý sbírkový okruh se soustřeďuje převážně na tvorbu brněnských umělců z let po druhé světové válce, ať už byli členy tvůrčích skupin nebo usilovali dospět k modernímu projevu na vlastní pěst (B. Lacina, V. Zykmund, F. Kaláb, B. Matal, J. Kubíček, P. Navrátil, A. Širůček, V. Drápal, S. Lacinová, M. Šimorda, D. Chatrný, M. Štolfa a další.). Výsledky soustavné akviziční aktivity Pavla Čáslavy tak nabízejí pozoruhodný pohled na tvůrčí odkaz několika uměleckých generací. Zároveň se hlásí k tradici soukromého sběratelství, které v kulturním životě města Brna sehrálo nezanedbatelnou úlohu.

Další události

Výtvarné umění

Neodvracej zrak

20.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Galerie kritiků – Palác Adria

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků Vás srdečně zve na výstavu.

Detail
Výtvarné umění

Daniel Klose – Kdo unikne

14.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Nová Síň

Výstava Daniela Klose v Galerii Nová síň

Detail
Výtvarné umění

Wang Xin – V temné jeskyni

2.2.2024 - 10.3.2024
Karlovy Vary · Galerie umění Karlovy Vary

Čínská umělkyně Wang Xin se představuje v Čechách poprvé. Originální figurální kompozice osobitým způsobem reflektují bytí na hranici mezi skutečným j …

Detail
Výtvarné umění

IVO SUMEC / Člověčí věci

17.1.2024 - 10.3.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Výstava Ivo Sumce v GVUO

Detail
Výtvarné umění

Jindřich BOŠKA / František DÖRFL: Stálos …

9.12.2023 - 10.3.2024
Praha · Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Jedním z výrazných fenoménů českého, potažmo československého poválečného umění byl Klub konkrétistů, který sdružoval umělce se zájmem o geometrickou …

Detail