České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy

Výtvarné umění 10.2.2015 - 12.4.2015 • Dominikánská 9, Brno, Česká republika

Výstava patří k projektům, kterými Dům umění systematicky mapuje a představuje existenci velkých soukromých sbírek umění v Brně.

Představuje výběr z početného souboru obrazů, kreseb a soch, který se utvářel v průběhu uplynulých deseti let na základě dvou názorových okruhů. Jeden z nich zahrnuje díla představitelů meziválečné klasické moderny (E. Filla, A. Procházka, O. Gutfreund, O. Kubín, J. Král, V. Špála, F. Foltýn, J. Bauch, V. Makovský, F. Tichý a další.). Druhý sbírkový okruh se soustřeďuje převážně na tvorbu brněnských umělců z let po druhé světové válce, ať už byli členy tvůrčích skupin nebo usilovali dospět k modernímu projevu na vlastní pěst (B. Lacina, V. Zykmund, F. Kaláb, B. Matal, J. Kubíček, P. Navrátil, A. Širůček, V. Drápal, S. Lacinová, M. Šimorda, D. Chatrný, M. Štolfa a další.). Výsledky soustavné akviziční aktivity Pavla Čáslavy tak nabízejí pozoruhodný pohled na tvůrčí odkaz několika uměleckých generací. Zároveň se hlásí k tradici soukromého sběratelství, které v kulturním životě města Brna sehrálo nezanedbatelnou úlohu.

Další události

Užitné umění

THIS IS US! NAHLÉDNĚTE DO ZÁKULISÍ ATELI …

22.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

Studenti a kolektiv Ateliéru skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve spolupráci s Galerií Glassimo představují originální koncept výstavy T …

Detail
Výtvarné umění

Renáta Fučíková: Na scénu!

1.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Galerie HOLLAR

Výstava, jejímž jádrem je autorčina tvorba posledního desetiletí, představuje ilustrace zaloené na dvou odlišných technikách. 

Detail
Výtvarné umění

Alena Anderlová – Proměna

1.2.2024 - 3.3.2024
Plzeň · Galerie města Plzně o.p.s.

Výstava Aleny Anderlové v galerii Plzeň

Detail
Výtvarné umění

Jaroslav Hovadík - Objekty 1963 – 2003

1.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Galerie U Betlémské kaple

Současnou výstavu Jaroslava Hovadíka v Galerii U Betlémské kaple tvoří výběr zaměřený na objekty a plastiky. 

Detail
Sochy

STOpy Pravoslava Rady

25.1.2024 - 3.3.2024
Praha · Novoměstská radnice Praha

Výstava STOpy Pravoslava Rady představí veřejnosti figurální keramickou plastiku autora.

Detail