České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy

10.02.2015 - 12.04.2015Výtvarné umění

Výstava patří k projektům, kterými Dům umění systematicky mapuje a představuje existenci velkých soukromých sbírek umění v Brně.

Představuje výběr z početného souboru obrazů, kreseb a soch, který se utvářel v průběhu uplynulých deseti let na základě dvou názorových okruhů. Jeden z nich zahrnuje díla představitelů meziválečné klasické moderny (E. Filla, A. Procházka, O. Gutfreund, O. Kubín, J. Král, V. Špála, F. Foltýn, J. Bauch, V. Makovský, F. Tichý a další.). Druhý sbírkový okruh se soustřeďuje převážně na tvorbu brněnských umělců z let po druhé světové válce, ať už byli členy tvůrčích skupin nebo usilovali dospět k modernímu projevu na vlastní pěst (B. Lacina, V. Zykmund, F. Kaláb, B. Matal, J. Kubíček, P. Navrátil, A. Širůček, V. Drápal, S. Lacinová, M. Šimorda, D. Chatrný, M. Štolfa a další.). Výsledky soustavné akviziční aktivity Pavla Čáslavy tak nabízejí pozoruhodný pohled na tvůrčí odkaz několika uměleckých generací. Zároveň se hlásí k tradici soukromého sběratelství, které v kulturním životě města Brna sehrálo nezanedbatelnou úlohu.27.09.2017 - 29.10.2017Natalia Dominguez Rangel IZOTROPIE
27.09.2017 - 29.10.2017Městské zásahy 
15.11.2017 - 29.12.2017Benjamin Bronni BRNO ARTISTS IN RESIDENCE
15.11.2017 - 14.01.2018It Is As You Think It Is 
09.01.2018 - 18.02.2018Marie Štindlová BRNO ARTISTS IN RESIDENCE

České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy - www.iUmeni.cz (10.02.2015)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Zkratky

Kniha - Brasilia město sen