BOHUMÍR MATAL / Přirozený svět

11.07.2018 - 15.09.2018Výtvarné umění

Výstava uspořádaná k výročí 30 let od úmrtí Bohumíra Matala upozorňuje na jednu z možných perspektiv, jak lze Matalovo dílo interpretovat. 

Matador brněnské poválečné malby, známý především jako nejmladší malíř Skupiny 42, věnoval několik obrazů památce Jana Patočky a zdá se, že nazírání jeho tvorby optikou fenomenologie přináší mnoho zajímavých souvislostí. Název výstavy odkazuje ke konceptu přirozeného světa, stěžejního tématu filozofie Jana Patočky, který rozvinul už v polovině 30. let a k němuž se znovu vrátil v roce 1967, tedy ve stejné době, kdy Bohumír Matal začal malovat své první konstruktivně orientované obrazy z cyklu Přítomnost člověka. Podle Patočky je přirozený svět základem, ze kterého vyrůstá všechno ostatní. Překryla jej ale vědecká konstrukce, které přirozený svět neodpovídá. Člověk v této konstrukci světa nedokáže najít své místo, protože i on byl ve snaze o co největší objektivizování zpředmětněn a tím ztratil i svobodu. Pro poznání přirozeného světa je třeba sestoupit k nejzákladnější subjektivitě, právě jejím prostřednictvím je totiž svět formován.BOHUMÍR MATAL / Přirozený svět - www.iUmeni.cz (11.07.2018)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Art+Antiques 2019/3

Jinamodernita.cz