Barbora Přehnilová: Pohled skrz

01.02.2018 - 01.03.2018Architektura

Cyklus Architektologie je multioborový projekt, jehož ústředním a nosným tématem je architektura

Různá aktuální témata z oblasti architektury a urbanismu budou během pěti autorských výstav zpracována pomocí uměleckých technik, tedy technik, které nejsou primárně považovány za přímou součást architektonické praxe. Cílem tohoto procesu je přiblížit historii, teorii a praxi architektury odlišným, nevšedním pohledem. Lidé, běžně se nepohybující mezi umělci a architekty, složitě vyjadřují svůj osobní názor na stavby, veřejný prostor či aktuální kauzy. Cyklus Architektologie jim proto poskytne prostor a především možné nástroje, jak lze naší každodennost vnímat a uchopovat. Konkrétně Barbora Přehnilová (únor) malířsky zpracovává vybrané objekty současné i historické Olomouce. K nim vytváří jednoduchou a efektní kresebnou příručku architektonických prvků, kterou vyvolává, již především laiky, dávno zapomenuté architektonické názvosloví. Tedy formální jazyk, který nám umožňuje pochopit minulost a nalézt její odkaz i v současné architektuře. Cílem tohoto procesu je podpořit vnímání veřejnosti vůči svému prostředí a nabudit ji tak k jiné formě záznamu či dokumentace namísto fotografie, která se následně stává jen součástí datového úložiště, ke kterému se zřídka kdy člověk vrací.Barbora Přehnilová: Pohled skrz - www.iUmeni.cz (01.02.2018)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Stopy Adrieny Šimotové, 2. vydání

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder