Antonín Procházka ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě

31.03.2017 - 02.07.2017Výtvarné umění

Po dílech Emila Filly tentokrát Galerie výtvarného umění v Ostravě představí dalšího klasika české moderny.

Antonín Procházka studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a také na Akademii výtvarného umění. Byl žákem profesorů V.Bukovace, H.Schweigera a M.Švabinského. Stává se členem skupiny Osma a následně také SVU Mánes. V počátcích byl Procházka ovlivněn expresionismem, podobně jako řada jeho kolegů. Záhy se však stává čelním představitelem kubismu. V polovině let dvacátých Procházka opouští jak Kubismus samotný, tak další tendence které se v jeho díle objevují na začátku let dvacátých. Věnuje se především novoklasicismu a v tomto stylu tvoří prakticky až do své smrti. Antonín Procházka během svého života pobýval deset let v Ostravě a následně také v Brně. Jeho časné práce jsou dnes mimořádně ceněny jak sběrateli, tak historiky umění a jsou postupně stále častěji zařazovány také na tematické výstavy v zahraničí. Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje nejen početně velmi zajímavou kolekci prací Antonína Procházky, ze které představí ta nejzásadnější díla.Antonín Procházka ze sbírek Galerie výtvarnéh… - www.iUmeni.cz (31.03.2017)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Dagmar Hochová – MOT HAI BA / Fotografie z Vietnamu 196

Jinamodernita.cz