Anna Neborová / Odstíny dne

Výtvarné umění 5.5.2024 - 23.6.2024 • Klášterní zahrada, Broumov, Česká republika

Anna Neborová (1968) reprezentuje silnou generaci autorek-umělkyň, nastupujících na českou uměleckou scénu v průběhu devadesátých let.

Své výjimečné místo v tomto rámci zaujímá i tím, že se nevzdala média obrazu, a to ani v době silného nástupu nových médií, které obraz na čas takřka vytěsnily z uměleckého provozu jako médium regresivní a „archaické“. Neborová svéhlavě obhajovala obraz a aktualizovala jeho pozici v nových společenských podmínkách. Rozlomení zkušenosti a její nové scelování se v malbě Anny Neborové promítá do celkové atmosféry obrazu, do „tvaru času“ a „barvy místa“, případně „barevní režie předmětu“. Stojí za volbou námětu. Už tato volba je zásadním rozhodnutím, které vyjímá figury, předměty a prostory z přirozeného kontextu a zasazuje je do řetězící se logiky autorčiny pozornosti. Do jakéhosi, řekněme autorského scénáře či mapy, jejíž struktura se v čase volně přeskupuje, rozvolňuje, zahušťuje. Každý obraz rozšiřuje pomyslnou sbírku registrujících skladeb a konstelací blízkých i vzdálených jevů. I zde se odehrává tvůrčí pohyb, který postrádá jednorozměrnost a jednosměrnost. Je jím směřování od dějových celků (krajina, park, zahrada, město, pláž) ke konkrétním předmětům (sbírka) a jejich „portrétům“ či „podobiznám“, ale i převracení zmiňovaného pohybu do zpětného zrcadlení. Vzniká tak obrazový pohled nikoli na věci samotné (jako svébytné reprezentanty), ale do nich nebo skrze ně. Právě tato hodnota „transparentnosti“, stejně jako koncentrovaná pozornost na tvarové bohatství a tvárnost předmětů propojujících jejich rub a líc, propůjčuje obrazům Neborové novou kvalitu a rozměr. Výstavní záměr představí autorčiny poslední práce, které reflektují vztah k předmětům denní potřeby, k prostoru domova s jeho věcným potenciálem, který se začíná odcizovat a žít si vlastním životem.

Anna Neborová / Odstíny dne


Další události

Výtvarné umění

Paľo Macho - Obrazy rozptylů a transpare …

19.6.2024 - 20.7.2024
Praha · Nová Síň

Není mým úmyslem odprezentovat každý skleněný obraz samostatně, stejně jako není mým cílem odvyprávět každý příběh.

Detail
Fotografie

Václav Šilha – Antarktida

22.6.2024 - 22.7.2024
Český Rudolec · Matějovec38

Nová galerie, věnovaná výhradně fotografii, otevírá v Matějovci u Slavonic výstavou Václava Šilhy Antarktida.

Detail
Užitné umění

FRANTIŠEK JUNGVIRT - SKLO - BAREVNÉ LINI …

31.5.2024 - 24.7.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Výstava výtvarníka, designéra a malíře skla v galerii Nemannka

Detail
Výtvarné umění

BOUDNÍK | 100

26.4.2024 - 26.7.2024
Praha · Artinbox Galerie

17. března by se dožil sta let významný český umělec Vladimír Boudník, grafik, malíř, spisovatel, jedna z nejvýraznějších osobností umělecké scény 50. …

Detail
Výtvarné umění

Jiří Anderle – Už jsem byl vším, i klaun …

13.6.2024 - 27.7.2024
Praha · Galerie MODERNA

Výstava obrazů a grafik Jiřího Anderleho v galerii Moderna

Detail