Anna Hlušičková

Výtvarné umění 29.10.2015 - 4.12.2015 • Pekařská 52, Brno, Česká republika

Tapiserie, art protis, akvarely

Narodila se 3. dubna 1934 v Brně manželům Anně a Františku Charvátovým. V letech 1950-1954 vystudovala Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně (užitá grafika a malba).
Po studiích působila v propagačním ateliéru Krajského svazu spotřebních družstev, později jako grafička v brněnském Krajském kulturním středisku. V těchto zaměstnáních si osvojila zkušenosti v typografii a kaligrafii, jež později osvědčila při písmovém řešení kamenných desek, označujících významné budovy města Brna.
V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let se vedle užité grafiky věnovala volné výtvarné tvorbě, a to kresbě a později akvarelu.
Zvláštní uplatnění nalezla zejména v oboru netkané textilie, jež díky brněnskému objevu a aktivitě ateliéru Vlněny vešla do obecného povědomí jako technika progresívní tapisérie zvaná Art protis.
Na rozdíl od abstraktní tendence, jež v rozsáhlé produkci ateliéru převládla, se její tapisérie vyznačují figurativním pojetím. Dalším z charakteristických rysů jejích děl je sklon k lyricko poetickému obsahového vyznění. Je tomu tak ve figurálních skladbách, které se inspirovaly hudbou a poezií jakož i intimním světem dívčích bytostí. To jí umožnilo dobírat se nejen komorního projevu, ale zhostit se rovněž úkolů vyplývajících ze společenské objednávky.
Vleklé zdravotní potíže Anně Hlušičkové v posledních letech života znemožňovaly věnovat se tvorbě s plným nasezením.
Zemřela v Brně dne 25. září 2009.

Galerie Pekařská

Galerie Pekařská - logo

Další události

Užitné umění

THIS IS US! NAHLÉDNĚTE DO ZÁKULISÍ ATELI …

22.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

Studenti a kolektiv Ateliéru skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve spolupráci s Galerií Glassimo představují originální koncept výstavy T …

Detail
Výtvarné umění

Renáta Fučíková: Na scénu!

1.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Galerie HOLLAR

Výstava, jejímž jádrem je autorčina tvorba posledního desetiletí, představuje ilustrace zaloené na dvou odlišných technikách. 

Detail
Výtvarné umění

Alena Anderlová – Proměna

1.2.2024 - 3.3.2024
Plzeň · Galerie města Plzně o.p.s.

Výstava Aleny Anderlové v galerii Plzeň

Detail
Výtvarné umění

Jaroslav Hovadík - Objekty 1963 – 2003

1.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Galerie U Betlémské kaple

Současnou výstavu Jaroslava Hovadíka v Galerii U Betlémské kaple tvoří výběr zaměřený na objekty a plastiky. 

Detail
Sochy

STOpy Pravoslava Rady

25.1.2024 - 3.3.2024
Praha · Novoměstská radnice Praha

Výstava STOpy Pravoslava Rady představí veřejnosti figurální keramickou plastiku autora.

Detail