Anna Fedáková, Jana Čepa – Hory poznania

09.09.2022 - 23.10.2022Výtvarné umění

Tatranská galéria v Poprade pripravila výstavu Hory poznania, v rámci ktorej uvedie tvorbu dvojice ženských výtvarníčok spod Tatier – Anny Fedákovej a Jany Čepa.

Okrem lokálneho pôsobiska spája obe umelkyne aj medzigeneračný vzťah pedagóg – žiak. Anna Fedáková je návštevníkom Tatranskej galérie už známa vďaka svojej výstave Otváranie z prelomu rokov 2011 a 2012, Jana Čepa sa v priestoroch galérie predstaví vôbec po prvýkrát. Autorky odprezentujú svoje najnovšie diela inšpirované krajinárskym prostredím Tatier, ktoré je obom dôverne známe. Drsné vysokohorské prostredie je v obrazoch Jany Čepa pretavené skrz intuitívne, pocitové prežívanie daného momentu. Autorka sa usiluje zachytiť nálady a dojmy, ktoré v nej krajina zanechala. Hory v spojení s modrou oblohou reflektujú transcendentno. Nehybnosť a konštantnosť prostredia sa stáva metaforou plynutia času, nezávislého od miery nášho zasahovania či účasti. Pre Annu Fedákovú predstavuje príroda prostriedok pre maliarske vyjadrenie a uvažovanie o vlastnom vnútri. Jej obrazy sú symbolicko-filozofickou výpoveďou o potrebe sebapoznania dosiahnutého prostredníctvom reflexie prírody. Krajinu chápe symbolicky, cesta na vrchol hory vyjadruje cestu človeka za poznaním. Podobne ako v jej predošlých prácach, aj tentoraz je dôležitým motívom obrazu prenikanie či vyžarovanie svetla.01.02.2023 - 31.03.2023Man Ray – Madeleine Deslandes, Paris 1925
04.05.2017 - 31.12.2030Odkryté hodnoty APP
14.12.2022 - 19.02.2023Ján Zoričák – HEIMAT ozvena z vesmíru
27.10.2022 - 11.12.2022Ernest Zmeták – Intímne všestranný
09.09.2022 - 05.12.2022Ferdinand Katon, Nálady Tatier
08.10.2022 - 25.11.2022Emil Labaj – Krídla a ilúzie
08.09.2022 - 31.10.2022Emil Labaj – Krídla a ilúzie
09.09.2022 - 23.10.2022Anna Fedáková, Jana Čepa – Hory poznania
24.06.2022 - 04.09.2022Fero Lipták – Vedlajšie účinky

Anna Fedáková, Jana Čepa – Hory poznania - www.iUmeni.cz (09.09.2022)

Zpět na výpis
Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací) - hledáme ředitelku nebo ředitele Muzea Vysočina Havlíčkův Brod

Knižní novinka

Prostor Zlín - PZ  1/2023

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder