Anna Fedáková, Jana Čepa – Hory poznania

Výtvarné umění 9.9.2022 - 23.10.2022 • Hviezdoslavova 12, Poprad, Slovensko

Tatranská galéria v Poprade pripravila výstavu Hory poznania, v rámci ktorej uvedie tvorbu dvojice ženských výtvarníčok spod Tatier – Anny Fedákovej a Jany Čepa.

Okrem lokálneho pôsobiska spája obe umelkyne aj medzigeneračný vzťah pedagóg – žiak. Anna Fedáková je návštevníkom Tatranskej galérie už známa vďaka svojej výstave Otváranie z prelomu rokov 2011 a 2012, Jana Čepa sa v priestoroch galérie predstaví vôbec po prvýkrát. Autorky odprezentujú svoje najnovšie diela inšpirované krajinárskym prostredím Tatier, ktoré je obom dôverne známe. Drsné vysokohorské prostredie je v obrazoch Jany Čepa pretavené skrz intuitívne, pocitové prežívanie daného momentu. Autorka sa usiluje zachytiť nálady a dojmy, ktoré v nej krajina zanechala. Hory v spojení s modrou oblohou reflektujú transcendentno. Nehybnosť a konštantnosť prostredia sa stáva metaforou plynutia času, nezávislého od miery nášho zasahovania či účasti. Pre Annu Fedákovú predstavuje príroda prostriedok pre maliarske vyjadrenie a uvažovanie o vlastnom vnútri. Jej obrazy sú symbolicko-filozofickou výpoveďou o potrebe sebapoznania dosiahnutého prostredníctvom reflexie prírody. Krajinu chápe symbolicky, cesta na vrchol hory vyjadruje cestu človeka za poznaním. Podobne ako v jej predošlých prácach, aj tentoraz je dôležitým motívom obrazu prenikanie či vyžarovanie svetla.

Anna Fedáková, Jana Čepa – Hory poznania


Další události

Výtvarné umění

Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche

27.4.2024 - 13.6.2024
Hradec Králové · Galerie moderního umění v Hradci Králové

Sběratelství výtvarného umění je jednou z činností, jíž moderní člověk může realizovat sám sebe. . Výstava představí celoživotní dílo Karla Tutsche (1 …

Detail
Výtvarné umění

KEES VISSER

3.5.2024 - 14.6.2024
Mikulov · Galerie Závodný

Výstava Keese Vissera v Galerii Závodný v Mikulově je vystavěna na jednoduchém konceptu: umožnit návštěvníkům zážitek z čistého a minimalistického pro …

Detail
Výtvarné umění

Výstava na zámku Belcredi

15.6.2024
Brno · Ateliér Studánka

Jednodenní happening – Velkolepá výstava představí díla všech, kteří Ateliér Studánka navštěvují. Zahájení na nádvoří zámku v 15 hodin.

Detail
Výtvarné umění

CRASHTEST 13: REALITY CHECK

10.5.2024 - 15.6.2024
Praha · Galerie Jilská 14

Výstava vzniká pod záštitou kurátorského semináře CRASHTEST na ÚDKU KTF Univerzity Karlovy ve spolupráci s galerií Jilská 14.

Detail
Výtvarné umění

Jiří Slíva – Franz Kafka v grafice

6.5.2024 - 15.6.2024
Chrudim · Galerie ART - Chrudim

Kafku mě baví číst stále znovu. Říkám ‘baví’, a přitom si uvědomuji výrok Milana Kundery, že Kafka pro nás netrpěl, Kafka se pro nás bavil…

Detail