Andrej Ševčík – Don´t Push the Button

16.03.2017 - 21.04.2017Výtvarné umění

Andrej Ševčík je fascinován dvěma „civilizačními“ sférami, s nimiž jsme dennodenně v kontaktu a kterým se nelze vyhnout: technikou a architekturou.

Ve svých pracích z poslední doby zachycuje jednak fragmenty „vystavěného“ prostředí, jednak vizuální projevy počítačových operací nebo segmenty vstupně-výstupních periferních zařízení počítače.

„Svět techniky“, který v prvním plánu reprezentují právě počítače, autor tematizoval už v konceptuálním projektu Zamrznutí, jímž v roce 2016 úspěšně ukončil svá studia na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně v Ateliéru malířství 3 pod vedením Petra Kvíčaly: intenzivní vzpomínka na okamžik zaseknutí operačního systému Windows 98 jej přivedla zpět do dětství, kdy s velkým potěšením – pouhým pohybováním kurzorem po monitoru – multiplikoval obraz obdélníku dialogového okna s chybovou zprávou, oproštěn od bezmocné zlosti dospělého uživatele, který se marným cukáním myši pokouší proniknout do útrob systému v beznadějné snaze vydolovat z něho (skoro jistě už ztracená) data. Uplatněním této „malby chybou“, jak autor popsanou metodu sám označuje, tedy „aperspektivním“ skládáním oken za sebe, vznikaly na obrazovce hadovité útvary technicistně organické povahy. Uvedený proces pak Andrej Ševčík oživil prostřednictvím záměrně vytvořeného chybového softwaru, který tajně nainstaloval do počítačů svých žáků a ti následně – s nemenší radostí než on sám, když byl malý – „malovali chybou“. Využití „umění spolupráce“, ať už s programátorem nebo s dětmi ve škole, a performativní povaha procesu generování předloh pro sérii akrylových maleb vtiskly projektu potřebnou autenticitu: autor se vyhnul pouhé estetizující rekonstrukci vlastních vzpomínek. Výsledné obrazy zachycující stav monitoru v momentu zamrznutí však pro diváka přesto fungují jako autonomní geometricky abstraktní díla, odkazující ke konstruktivním tendencím šedesátých let, k jejichž percepci vlastně ani nepotřebuje znát kontext, z něhož vzešla.27.02.2019 - 12.04.2019TOMÁŠ MEDEK HORTUS CONCLUSUS
19.12.2018 - 15.02.2019To je vrba – Petr Kovář
19.04.2018 - 25.05.2018Tomáš Hlavenka: Chateliér
28.02.2018 - 30.03.2018Karel Štědrý / Design for Mars
23.11.2017 - 12.01.2018Ondřej Kotrč – Garden
11.10.2017 - 10.11.2017JANA BERNARTOVÁ – Červená jako Ferrari
11.05.2017 - 16.06.2017Petr Dub – Výběr ze svislé tvorby
16.03.2017 - 21.04.2017Andrej Ševčík – Don´t Push the Button
31.03.2016 - 13.05.2016DANIELA BARÁČKOVÁ / Nebezpečné zábradlíčko
01.10.2015 - 18.11.2015Václav Kočí – Dvojtá dna do tajné schránky
01.09.2014 - 31.12.2014Předválečné a poválečné umění

Andrej Ševčík – Don´t Push the Button - www.iUmeni.cz (16.03.2017)

Zpět na výpis
Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací) - hledáme ředitelku nebo ředitele Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Knižní novinka

Nejstarší šperky a ozdoby těla

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder