Alois Toufar - Kupka z Vysočiny

11.03.2023 - 21.05.2023Výtvarné umění

Nová výstava s názvem Alois Toufar – Kupka z Vysočiny, která je společným projektem Městské galerie Litomyšl a akademického malíře Jana Paula, představí výběr z díla pozapomenutého umělce Aloise Toufa

Kurátor výstavy a zároveň obdivovatel i popularizátor Toufarova díla Jan Paul, o umělci říká: „Brtnický rodák Alois Toufar byl znám především jako vynikající výtvarný pedagog a teoretik, avšak mimo tento profesní zájem vytvořil soustředěné a v obsahu i výrazu sjednocené dílo především ve fantazijní tvorbě a zařadil se tak po bok zvučných jmen českého imaginativního umění.“ Aloise Toufara proslavilo jeho praktické i teoretické působení na poli pedagogiky. V Brtnici vedl dětský výtvarný kroužek a svými odbornými statěmi přispěl k rozvoji metodiky výuky výtvarné výchovy. V rámci předškolní pedagogiky zkoumal výchovné aspekty výuky kresby a malby. Výstava si klade za cíl připomenout Toufara jako malíře a grafika a zasadit jeho dílo do kontextu vývoje českého umění. Počátky Toufarovy tvorby se nesly ve znamení realistické malby, postupně však umělec dospěl ke svébytnému, na imaginaci a silném vnitřním prožívání okolního světa založenému výtvarnému vyjadřování. Alois Toufar se nebál zkoumat polaritu lidské existence. Jeho dílo je mementem hrůz, které prožil v koncentračních táborech, ale zároveň také odrazem čiré radosti ze života. Především v cyklu „autobusáží“ pak neotřele pracoval s fenoménem náhody.11.03.2023 - 21.05.2023Alois Toufar - Kupka z Vysočiny
04.06.2022 - 18.09.2022Ludvika Smrčková
19.03.2022 - 22.05.2022Olga Stráníková INTIMNO / INTEMNO
23.01.2021 - 09.04.2021Příběhy z obrazů Josefa Voleského
16.06.2019 - 08.09.2019Mánie Josefa Portmana – "Vy jste unikum milý Portmane"
14.04.2018 - 03.06.2018Bedřiška Uždilová - Obrazy
10.02.2018 - 08.04.2018Vladimír Vích - Litomyšl, moje město
16.09.2017 - 05.11.2017Výtvarná Litomyšl 2017
29.04.2017 - 01.10.2017Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře
18.06.2017 - 10.09.2017Malířka Lííída Jandová
08.04.2017 - 04.06.2017Josef Váchal – Kdo kněhoznačky pilně sbírá …
02.07.2016 - 02.10.2016Bohdan Kopecký - Vladyka z bídy
30.04.2016 - 26.06.2016Olbram Zoubek - Sochy
02.05.2014 - 01.06.2014Příběhy a sny. Výběr z tvorby 2000 - 2014

Alois Toufar - Kupka z Vysočiny - www.iUmeni.cz (11.03.2023)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Prostor Zlín - PZ  1/2023

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder