Aleš Brunclík

05.03.2014 - 13.04.2014Výtvarné umění

Kabinet kresby, grafiky a fotografie

Aleš Brunclík (*1982) po studiu Propagačního výtvarnictví a grafiky na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, absolvoval Fakultu umění Ostravské univerzity v Ostravě cyklem serigrafií, v němž zúročil své dlouhodobé zaujetí pro geometrickou abstrakci. Avšak pojem abstrakce u Brunclíka možná není úplně namístě. Přesto, že výsledek jeho snažení abstraktně působí, tak kompozice tvořena stereometrickými objekty je podřízena konkrétnímu koncepčnímu záměru. Zde je zřejmá paralela k Brunclíkově hudební produkci v seskupení Alexander Hemala. Vždy se jedná o seskupování, vrstvení jednotlivých „objektů“, čímž dociluje vznik nových struktur. Následným hledáním určitého řádu v nich se mu daří s pomocí minimálních výrazových prostředků dosáhnout silného napjetí. Nejjasněji je to patrné u jeho posledních prací – ze změti čar, opět generovaných grafickými aplikacemi, vystupují jednou více, podruhé méně zřetelně lidské postavy, figury. Ty jsou ovšem jakýmsi druhotným produktem. Nejsou cílem. Cílem je, pomocí linií a geometrických prvků, vyjádřit své životní postoje skrze analytický pohled na svět kolem a vztah k němu.Aleš Brunclík - www.iUmeni.cz (05.03.2014)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Společně a konstruktivně / Gemeinsam und konstrukt