Aleš Brunclík

05.03.2014 - 13.04.2014Výtvarné umění

Kabinet kresby, grafiky a fotografie

Aleš Brunclík (*1982) po studiu Propagačního výtvarnictví a grafiky na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, absolvoval Fakultu umění Ostravské univerzity v Ostravě cyklem serigrafií, v němž zúročil své dlouhodobé zaujetí pro geometrickou abstrakci. Avšak pojem abstrakce u Brunclíka možná není úplně namístě. Přesto, že výsledek jeho snažení abstraktně působí, tak kompozice tvořena stereometrickými objekty je podřízena konkrétnímu koncepčnímu záměru. Zde je zřejmá paralela k Brunclíkově hudební produkci v seskupení Alexander Hemala. Vždy se jedná o seskupování, vrstvení jednotlivých „objektů“, čímž dociluje vznik nových struktur. Následným hledáním určitého řádu v nich se mu daří s pomocí minimálních výrazových prostředků dosáhnout silného napjetí. Nejjasněji je to patrné u jeho posledních prací – ze změti čar, opět generovaných grafickými aplikacemi, vystupují jednou více, podruhé méně zřetelně lidské postavy, figury. Ty jsou ovšem jakýmsi druhotným produktem. Nejsou cílem. Cílem je, pomocí linií a geometrických prvků, vyjádřit své životní postoje skrze analytický pohled na svět kolem a vztah k němu.27.09.2018 - 11.11.2018George Grosz?: Cirkus, výstava jednoho obrazu
22.09.2018 - 11.11.2018Jan Paul: Obrazy bez názvu 2004-2018
30.06.2018 - 09.09.2018Claudie Resner: Jemné mosty nad neviditelnými propastmi
21.09.2017 - 12.11.2017Alžběta Prouzová – Vjemy, rysy, obrysy
16.09.2017 - 12.11.2017Krásné a bezstarostné žití… I depozitáře mají své 13. komnaty
01.04.2017 - 12.11.2017Ruské malířství 19. a počátku 20. století
29.01.2016 - 28.02.2016NAŠE Galerie - 10. ročník, téma SVĚTLO
17.09.2014 - 09.11.2014Alžběta Skálová
12.09.2014 - 09.11.2014Václav Macháň - výběr z díla
05.03.2014 - 13.04.2014Aleš Brunclík
28.02.2014 - 13.04.2014Vladimír Hanuš
07.09.2013 - 03.11.2013Romana Rotterová

Aleš Brunclík - www.iUmeni.cz (05.03.2014)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Jan Rajlich Jr. / Plakát / Poster, 2

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder