Adam Hudec | PRACHOVNICE

Architektura 8.10.2020 - 15.11.2020 • Starobrněnská 18, Brno, Česká republika

Částice prachu přenáší různé chemické a biologické substance včetně Corona virů schopných vznášet se ve vzduchu, který dýcháme, několik hodin, dnů, nebo týdnů.

V průběhu našeho života vdechneme průměrně 18 kilogramů takovýchto prachových částic, aniž bychom tento proces vnímali.Naše těla nejsou uzpůsobena pro vnímání neviditelných prachů, které jsou přirozenou součástí ekosystémů, nebo prachů vytvořených lidskou činností.Prachovnice jsou vědecko-uměleckým projektem zkoumajícím prachové částice jako informační nosič toxinů, produktů naší kultury a ekonomických cyklů, které se postupem času usadily na fasádách nejen kulturních památek. Tato vrstva prachů se neustále odstraňuje jako symbol hořké pravdy o znečištěné přírodě, toxicitě vzduch a všudypřítomné klimatické změně. Cílem výstavy Prachovnice je poukázat na fenomén prachu a rekalibrovat naše vnímání, zpracování a chápání reality dopadu lidské činnosti na prostředí, v němž žijeme. Kdy se naučíme koexistovat s naším životním prostředím namísto neustálého zápasu s ním? Fakulta architektury VUT v Brně se už dlouhodobě snaží o vytvoření platformy, která umožnila obsáhlejší a intenzivnější komunikaci témat spojených s architekturou směrem k odborné a široké veřejnosti a která by zároveň rozšiřovala pojetí architektury a obohacovala výuku tohoto oboru přímo na škole. V budově fakulty na ulici Pořící už několik let funguje Galerie mini, která dává prostor zajímavých architektonickým výstavním projektům. I když se často jedná o inspirativní náměty a provokativní témata, jejich handicapem je minimální rozpočet na každou výstavu a omezené výstavní prostory. Proto vedení fakulty usiluje o nalezení pro návštěvníky dostupného a atraktivního výstavního prostoru. Prvním pokusem je využití zázemí již delší dobu zavřené Galerie architektury na Starobrněnské ulici, která patří Nadaci české architektury. První výstavou, která by zároveň měla naznačit dramaturgii nově pojímané galerie je představení projektu absolventa Fakulty architektury VUT v Brně Adama Hudce s názvem Prachovnice. Jeho záměrem je zviditelnit to, co v krátkém čase vytváří „patinu“ realizovaných staveb, přičemž se ve skutečnosti jedná o doklad negativních dopadů lidské činnosti na prostředí, ve kterém žijeme.

Adam Hudec | PRACHOVNICE


Další události

Výtvarné umění

Paľo Macho - Obrazy rozptylů a transpare …

19.6.2024 - 20.7.2024
Praha · Nová Síň

Není mým úmyslem odprezentovat každý skleněný obraz samostatně, stejně jako není mým cílem odvyprávět každý příběh.

Detail
Fotografie

Václav Šilha – Antarktida

22.6.2024 - 22.7.2024
Český Rudolec · Matějovec38

Nová galerie, věnovaná výhradně fotografii, otevírá v Matějovci u Slavonic výstavou Václava Šilhy Antarktida.

Detail
Užitné umění

FRANTIŠEK JUNGVIRT - SKLO - BAREVNÉ LINI …

31.5.2024 - 24.7.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Výstava výtvarníka, designéra a malíře skla v galerii Nemannka

Detail
Výtvarné umění

BOUDNÍK | 100

26.4.2024 - 26.7.2024
Praha · Artinbox Galerie

17. března by se dožil sta let významný český umělec Vladimír Boudník, grafik, malíř, spisovatel, jedna z nejvýraznějších osobností umělecké scény 50. …

Detail
Výtvarné umění

Jiří Anderle – Už jsem byl vším, i klaun …

13.6.2024 - 27.7.2024
Praha · Galerie MODERNA

Výstava obrazů a grafik Jiřího Anderleho v galerii Moderna

Detail