Zdeněk Lukeš – Otakar Novotný (1880-1959)

19.05.2017Přednášky, kurzy, konference

Přednáška známého historika architektury představí autora Štencova domu, budovy Mánesa, čs. pavilonu v Benátkách ad., jež slavil největší úspěchy se stavbami z režného zdiva v holandském stylu.

Historik architektury Zdeněk Lukeš se tentokrát v rámci přednáškového cyklu pořádaného galerií zaměří na méně známou osobnost české architektonické tvorby Otakara Novotného (1880-1959). Vrstevník Josefa Gočára, absolvent Umělecko-průmyslové školy v Praze u prof. Kotěry a později také asistent v jeho ateliéru podnikl roku 1908 studijní cesty do Belgie, Německa a Holandska, kde načerpal zásadní impuls pro svou tvůrčí práci. Novotného tvorba je totiž neodmyslitelně spjata s režnou cihlovou architekturou inspirovanou dobovou holandskou a německou architektonickou produkcí. Po období strohé geometrické moderny, jehož vrcholnou stavbu představuje dům nakladatele Jana Štence v Praze, se Novotný vrátil k oblíbenému režnému zdivu, které společně s těžkými kamennými průčelími charakterizuje autorův ušlechtilý moderní klasicismus. V průběhu následujícího desetiletí Novotný dospívá k funkcionalistickému pojetí architektury - příkladem je stavba spolkového domu SVU Mánes na pražském Žofíně. Přednáška představí také jeho další realizace - čs. pavilón pro Bienále v Benátkách (1924-25), vily nakladatelel Jana Otty či malíře Václava Špály – a rovněž Novotného designérskou práci a dlouholetou pedagogickou činnost. Odborník a popularizátor architektury Zdeněk Lukeš si přednášku s projekcí připravil na pátek 19.5.2017 od 19 hodin v karlovarské galerie umění.02.11.2017 - 31.12.2017Alois Wachsman
07.09.2017 - 29.10.2017Joža a Franta Úprkovi ze sbírek GVU v Hodoníně
15.10.2017Vlaštověnka lítá - Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Joži a Franty Uprkových
29.06.2017 - 03.09.2017Nepolapitelná struktura – díla a umělci ze sbírky M. Velfla
04.07.2017 - 15.07.2017Nevídáno / Marianna Machalová–Jánošíková
18.05.2017 - 20.06.2017Jan Samec st. – Země zadumaná
19.05.2017Zdeněk Lukeš – Otakar Novotný (1880-1959)
06.04.2017 - 08.05.2017Znak – struktura – životní prostor / ZEICHEN – STRUKTUR – LEBENSRAUM
02.02.2017 - 02.04.2017Václav Šerák a žáci - Oheň / Hlína / Led
28.03.2017Malý hudební kabaret & Inspektor Kluzó
10.11.2016 - 08.01.2017Václav Balšán – malba
01.01.2015 - 31.12.2016České umění 20. století
22.09.2016 - 20.11.2016Zdeněk Sýkora fotografem 1937 - 1945
02.07.2016 - 28.08.2016Jiří Balcar – návrhy filmových plakátů
26.05.2016 - 26.06.2016Eugen Gomringer / Robert S. Gessner
21.04.2016 - 22.05.2016Věra a Vladimír Machoninovi 60'/70'
07.04.2016 - 22.05.2016Emilio Tadini
20.05.2016Zdeněk Lukeš – Dva přátelé i konkurenti: Josef Gočár a Pavel Janák
04.02.2016 - 10.04.2016Jiří John – malba, kresba, grafika
19.11.2015 - 17.01.2016Karel Myslbek (1874-1915)
19.11.2015 - 17.01.2016Jiří Kožíšek - Na růžích ustláno / Karel Bečvář - Sumasumarum
19.11.2015 - 17.01.2016Karel Bečvář – výběr z tvorby
17.09.2015 - 08.11.2015Pavel Besta - Dotýkání
06.08.2015 - 13.09.2015Jaroslav Horálek - Zápas s drakem
04.07.2015 - 06.09.2015Jiří Trnka
04.07.2015 - 02.08.2015Miroslav Pechánek – písmo, obraz, film
13.07.2015 - 17.07.2015Výtvarné léto v galerii
16.04.2015 - 14.06.2015Vladimír Škoda – Virtuální prostor
05.02.2015 - 06.04.2015Jiří Patera – Dotknout se povahy světa
20.11.2014 - 18.01.2015Jakub Obrovský – obrazy, plastiky
09.11.2014Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Antonína Slavíčka
11.09.2014 - 09.11.2014Antonín Slavíček - Kameničky
06.11.2014O Antonínu Slavíčkovi

Zdeněk Lukeš – Otakar Novotný (1880-1959) - www.iUmeni.cz (19.05.2017)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Pavel Kalfus, scénograf

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder