Vcházení do obrazů - od myšlenky k realizaci (se vzpomínkou na doc. Ing. Jana Lacinu, Csc.)

24.11.2022Přednášky, kurzy, konference

 S tématem vcházení nejen do krajinomalby seznámí Mgr. Petr Halas, Ph.D., který se tématu v letech 2019 - 2022 věnoval jako řešitel projektu TAČR.

Stručná historie počátků řešení tématu, včetně vzpomínky na spolupracovníka geobiocenologa doc. Ing. Jana Lacinu, CSc. bude doplněna také ukázkami konkrétních zpracovaných obrazů a proměnami krajin jejich záběrů vybraných malířů. Přednáška je pořádána ve spolupráci s Přírodovědeckým klubem.Vcházení do obrazů - od myšlenky k realizaci … - www.iUmeni.cz (24.11.2022)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Stopy Adrieny Šimotové, 2. vydání

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder