Tomáš Winter - Mezi tradicí a inovací

Přednášky, kurzy, konference 18.3.2015 • U Akademie 4, Praha, Česká republika

Výstavy skupiny výtvarných umělců v Praze 1912–1914

Přednáška se bude věnovat čtyřem pražským výstavám Skupiny výtvarných umělců, z nichž každá měla specifickou koncepci, odrážející se přímo v instalaci. Členové Skupiny, rozpracovávající kubismus, se pohybovali mezi historickou tradicí a radikalitou stylového vyjadřování. Jak moc byly tyto i jiné tendence na výstavách patrné? Do jaké míry a jak účinně expozice reprezentuje a zprostředkovává určitý teoretický model tvorby?

Další události

Přednášky, kurzy, konference

Přednáška: Výtvarná díla v areálu Pražsk …

7.12.2023
Praha · Pražský hrad

Na nádvořích, zahradách a v interiérech Hradu se nachází celá řada unikátních výtvarných děl, některá měla zajímavé osudy.

Detail
Přednášky, kurzy, konference

Přednáška: Tři králové u Ježíška

14.12.2023
Praha · Pražský hrad

Přednáška se zaměří na klenot Obrazárny Pražského hradu, triptych Klanění tří králů od Geertgena tot Sint Jans. Malíř jej vytvořil na počátku 90. let …

Detail
Přednášky, kurzy, konference

StředověC JinaX Lenka Vrlíkové: Kouzlo b …

14.12.2023
Brno · Centrum raně středověkých studií

Cyklus přednášek StředověC JinaX: všechny přednášky se konají v naší Knihovně Hanse Beltinga, ale jsou na také přenášeny on-line na našem facebooku . …

Detail
Přednášky, kurzy, konference

Literatura na Hradě: Kateřina Tučková př …

19.12.2023
Praha · Pražský hrad

Spisovatelka Kateřina Tučková představí svůj nejnovější a nejrozsáhlejší román Bílá Voda, za který v roce 2022 obdržela Státní cenu za literaturu.

Detail