Nový americký realismus a cesta k němu

28.04.2018Přednášky, kurzy, konference

Přednáška Jiřího Vaňka o americkém realismu počátku 20. století, jehož nejvýraznějšími reprezentanty byli Edward Hopper a Georg Bellows.

Realismus počátku 20. století, jehož nejvýraznějšími reprezentanty byli Edward Hopper a Georg Bellows, lze považovat za první projev moderny v americkém malířství. Doc. Jiří Vaněk, který je lektorem Rudolfinské akademie a vede katedru dějin umění na první pražské soukromé vysoké umělecké škole Art & Design Institut, se ve své přednášce bude věnovat genealogii tohoto přelomového uměleckého směru. Asociace starožitníků sdružuje nejen obchodníky s uměním, ale také restaurátory, historiky umění, památkáře, muzejní pracovníky či soukromé sběratele. Funguje kontinuálně od podzimu 1991 a již o pět let později byla přijata do světového sdružení starožitníků C.I.N.O.A., a to jako první organizace z někdejšího sovětského bloku. Dvakrát ročně, v dubnovém a listopadovém termínu, asociace pořádá veletrh starožitníků Antique, který se koná v prostorách pražské Novoměstské radnice. Pro starožitníky i pro zájemce o dějiny umění z řad široké veřejnosti asociace organizuje Rudolfinskou akademii, dvouletý rekvalifikační kurz akreditovaný u ministerstva školství. Kurz je organizován formou odborných přednášek, které doplňují exkurze do muzeí, galerií a ateliéru umělců.Nový americký realismus a cesta k němu - www.iUmeni.cz (28.04.2018)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Dagmar Hochová – MOT HAI BA / Fotografie z Vietnamu 196

Jinamodernita.cz