Černá Marie: Komentovaná prohlídka

16.06.2016Přednášky, kurzy, konference

Martin Mazanec představí koncept výstavy Černá Marie

která se odehrává během osmi týdnu v rámci postupné prezentace osmi situací, které tematizují vazbu mezi pohyblivým obrazem a prostorem projekce nebo instalace. Východiskem pro komentovanou prohlídku bude čtvrtá situce, která je odvozena od možností projekce filmu Marcela Duchampa a návrhu videoinstalace Bruce Naumana.

Martin Mazanec vystudoval filmovou vědu a sociologii, zabývá se kurátorstvím a remediací pohyblivého obrazu v galerijním a filmovém prostředí. Je kmenovým dramaturgem festivalu Přehlídka animovaného filmu (PAF). Je editorem několika knih, antologií a katalogů jako Peter Kubelka (2008), Objekt animace: Třetí smysl (2009), Manifesty pohyblivého obrazu: Barevná hudba (2010) a Křehké kino (2012). Jeho texty byly publikovány v časopisech jako Kino Ikon, Homo Felix, Cinepur, Iluminace, Labyrint Revue, A2.Černá Marie: Komentovaná prohlídka - www.iUmeni.cz (16.06.2016)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Básně z dásně